Cyflwynir gweithdai a digwyddiadau Tyfu Cymru gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant o bob rhan o’r sector. Mae ein hyfforddiant yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau, o gymorth technegol i gyngor busnes i hyfforddiant cydymffurfio. Mae’r holl ddigwyddiadau a gweithdai’n cael eu hariannu’n llawn ar gyfer tyfwyr a busnesau sydd wedi cofrestru gyda’r prosiect. Yn ogystal â’r isod, rydyn ni’n cynnig hyfforddiant a chyngor un-i-un i unigolion a hyfforddiant grŵp wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer busnesau sydd â llawer o weithwyr.

I gofrestru gyda’r prosiect, llenwch Adolygiad Busnes Garddwriaeth. Unwaith y bydd adolygiad busnes wedi’i gwblhau a’i gymeradwyo, rydych yn gymwys i wneud cais am unrhyw un o’r hyfforddiant a’r cymorth isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.

Gweithdai / Digwyddiadau i Ddod

Sut mae meistroli Taenlenni Ariannol gan ddefnyddio Microsoft Excel

Sut mae meistroli Taenlenni Ariannol gan ddef…

Location: Zoom

Caiff y sesiwn hon ei harwain gan Stuart Hooper o HTACS Cyfyngedig.

Gall Microsoft Excel fod yn wych ar gyfer cadw golwg ar bob agwedd ar eich cyllid; o incwm, gwariant …

Cwrs Iechyd a Diogelwch Sylfaenol Ar-lein

Cwrs Iechyd a Diogelwch Sylfaenol Ar-lein

Location: Zoom

Call of the Wild fydd yn arwain yr hyfforddiant Codi a Chario hwn ar-lein
Uchafswm o 8 person ym mhob sesiwn

Mae’r cwrs hwn yn sylfaen ar gyfer materion allweddol sy'n ym…

Codi a Chario Ar-lein

Codi a Chario Ar-lein

Location: Zoom

Call of the Wild fydd yn arwain yr hyfforddiant Codi a Chario hwn ar-lein
Uchafswm o 8 person ym mhob sesiwn

Mae Hyfforddiant Codi a Chario yn Ofyniad Cyfreithiol. O dan …

Gweithdai / Digwyddiadau Blaenorol

Galw draw – Cymhorthfa Ar-lein gyda David Talbot

Galw draw – Cymhorthfa Ar-lein gyda David Tal…

Location: Zoom

David Talbot yw un o’n harbenigwyr garddwriaeth mwyaf blaenllaw; yn Ymgynghorydd Garddwriaeth i’r Gwasanaeth Datblygu a Chynghori Amaethyddol sy’n meddu ar gyfoeth o wybo…

Sut mae creu a defnyddio Tablau Pifod yn effeithi

Sut mae creu a defnyddio Tablau Pifod yn effe…

Location: Zoom

Caiff y sesiwn hon ei harwain gan Stuart Hooper o HTACS Cyfyngedig.

Yn y byd cyflym sydd ohoni, oes gennych chi fwy i’w wneud mewn llai o amser? Bydd defnyddio tablau pi…