Gwybodaeth am y farchnad organig

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

Pigo Eich Hun (PYO)

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

Croesawu’r Cam

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

Gweminar: Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Gweminar: Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at g…

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Daeth rheoliadau newydd ar iechyd planhigion i rym yn y DU ar 14 Rhagfyr 20…

Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad â thyfwyr ffrwyth…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

Dalen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Dalen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

This technical advice sheet focuses on Raspberry and Cane Fruit, and provid…