Effaith Cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru

Partneriaeth rhwng ffermwyr a defnyddwyr yw cynlluniau Amaethyddiaeth a Gef…

Arolwg Monitro Llafur Tyfu Cymru 2020

Ym mis Mehefin 2020 cynhaliodd Tyfu Cymru arolwg i ddeall yn well ofynion l…

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelodlin

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Dalen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Bl…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad â thyfwyr ffrwyth…

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Daeth rheoliadau newydd ar iechyd planhigion i rym yn y DU ar 14 Rhagfyr 20…

Gweminar: Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at g…

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…