Beth mae ardystio ac achredu yn ei olygu?

Ardystiad yw cadarnhad ffurfiol o rai o nodweddion gwrthrych, person neu se…

Adroddiad Cynnydd 2020 - Peas Please

162 miliwn o ddognau ychwanegol o lysiau wedi'u gweini fel rhan o'r fenter…

Cynllun Garddwriaeth Fasnachol 2020

Mae garddwriaeth yn sector twf allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae'n hanfodol…

Beth yw pwrpas Ardystiad y Tractor Coch.

Lansiwyd safon y Tractor Coch yn wreiddiol yn 2000 ac mae wedi datblygu i d…

Effaith Cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru

Partneriaeth rhwng ffermwyr a defnyddwyr yw cynlluniau Amaethyddiaeth a Gef…

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelodlin

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Daflen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Bl…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parh…

Uwchgynhadledd Garddwriaeth C19 Canlyniadau cynhyrchwyr cynnyrch bwytadwy yng Nghymru Ebrill 2020

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymgynghoriad â thyfwyr ffrwyth…

Mewnforio ac allforio planhigion gan gynnwys Pasbortau i Blanhigion yng Nghymru

Daeth rheoliadau newydd ar iechyd planhigion i rym yn y DU ar 14 Rhagfyr 20…

Tyfu Cymru and Ben Hartman Webinar

Ymhellach i'n gweithdy poblogaidd Ben Hartman yn Cae Tan ym mis Ionawr, mae…

Cipolwg ar Farchnad Organig 2019

Datgelodd adroddiad gan Gymdeithas y Pridd fod marchnad organig y DU yn wer…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5* (rhan 2)

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchn…

Dod i ddeall hanfodion iechyd planhigion...

Er mwyn gwerthu planhigion o ansawdd uchel, mae angen i chi gynhyrchu planh…

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…

Gweminar: Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at g…

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

Arolwg Monitro Llafur Tyfu Cymru 2020

Ym mis Mehefin 2020 cynhaliodd Tyfu Cymru arolwg i ddeall yn well ofynion l…