instagram-5409107_1280.jpg

This event has passed

Mae’r sesiwn hon yn cael ei harwain gan Charlie Young o InSynch.

Yn y gweithdy hwn a fydd yn para awr, bydd y rheini a fydd yn bresennol yn dysgu am arferion gorau gyda Chyfryngau Cymdeithasol a sut mae defnyddio Facebook ac Instagram i gyrraedd cwsmeriaid yn y ffordd orau a hybu gwerthiant. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys adolygiadau byw o lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol y rhai sy’n bresennol a gwybodaeth am sut i gyflwyno Marchnata drwy E-bost i gadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid yn uniongyrchol.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cliciwch yma

Os hoffech chi ymuno â’r rhwydwaith hwn, cysylltwch â tyfucymru@lantra.co.uk