money.PNG

Caiff y sesiwn hon ei harwain gan Stuart Hooper o HTACS Cyfyngedig.

Gall Microsoft Excel fod yn wych ar gyfer cadw golwg ar bob agwedd ar eich cyllid; o incwm, gwariant a TAW. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar sut i strwythuro eich taenlenni ariannol i fanteisio i’r eithaf arnynt. Byddwn yn edrych ar adnoddau defnyddiol i’ch helpu i fewnbynnu eich data’n haws ac yn defnyddio fformiwlâu i grynhoi eich sefyllfa ariannol.