network-3075716_1920.jpg

This event has passed

Bydd y sesiwn hon yn egluro sut y gellir defnyddio Facebook ac Instagram yn fwy effeithiol. Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys syniadau am gynnwys, gwella’r hyn rydych yn ei bostio, a defnyddio’r nodweddion diweddaraf. Bydd mynychwyr yn dysgu sut i gyrraedd mwy o bobl drwy eu negeseuon a sut i ddefnyddio calendr cynnwys i gynllunio ar gyfer llwyddiant.