Astudiaeth Achos: Twf Meithrinfa Four Crosses

Gwyliwch yr astudiaeth achos fideo hon o sut mae Meithrinfa Four Crosses wedi tyfu ei busnes garddwriaeth yn llwyddiannus.

04/11/2022 15:03:16
Marchnad Tyfwyr Tyfu Cymru yng Ngŵyl Tyfu a Chefn Gwlad RWS 2022

Wrth i Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru ddychwelyd yn 2022, roeddem yn falch unwaith eto o fod yn cymryd drosodd yr a…

15/08/2022 10:40:17
Tyfu Cymru - Celtic Wildflowers - Astudiaeth Achos - Dechrau Meithrinfa

Cenhadaeth Celtic Wildflowers yw cefnogi cadwraeth fflora brodorol. Maent yn cyflenwi blodau gwyllt, llwyni a choed brodorol…

28/07/2022 15:14:42
Cyflwyno Enillydd Gwobr Tyfu Cymru

Cyflwyno Enillydd Gwobr Tyfu Cymru

14/03/2022 15:51:58
Taith rithwir o Quinky Young Plants

Mae Charles yn rhannu ei brofiadau a hanes Quinky Young Plants, yn benodol sut mae wedi datblygu ei strategaeth fusnes a marc…

11/03/2022 16:45:42
Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu Hooton’s Homegrown i ail-fywiogi eu menter garddwriaeth

Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant.

15/02/2022 13:49:56
Astudiaeth Achos Pembrokeshire Chilli Farm

Mae Pembrokeshire Chilli Farm, sydd wedi'i lleoli ger Neyland yn Sir Benfro, yn tyfu amrywiaeth eang o tsilis, er mwyn eu pro…

10/02/2022 16:45:46
Mostyn Kitchen Garden - Sori Llwyddiant

Sut mae rhannu gwybodaeth a dysgu rhwng un a’r llall wedi helpu Gardd Gegin Mostyn i gychwyn ar eu hantur tyfu heb bridd

10/02/2022 16:44:07
Cyfnod prysur i Honey Brook - Stori Llwyddiant

“Roedd cymryd rhan yn y Farchnad Dyfwyr yn brofiad gwych a bydden i’n bendant yn argymell prosiect Tyfu Cymru i dyfwyr eraill…

10/02/2022 16:43:04
Astudiaeth Achos 'Eat Your Greens'

Yn 2018, daeth y cyfle i Liz a Chris ymgymryd â’r busnes bocs llysiau, ac roedden nhw’n gwybod bod hyn yn rhywbeth yr oedd yn…

10/02/2022 16:38:38
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Ffermio Fertigol (FfF) ac Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR) yw’r meysydd cynhyrchu bwyd sy’n datblygu gyflymaf, a…

10/02/2022 16:35:17
Stori Lwyddiant am Arallgyfeiriad Vale Pick Your Own.

Gwyliwch y fideo astudiaeth achos hon o ffermwyr cig, Rob a Rachel, sydd wedi arallgyfeirio’n llwyddiannus i arddwriaeth.

10/02/2022 16:30:40
Ymweliad y Rhwydwaith Rheoli Plâu a Chlefydau’n Integredig â Seiont Nurseries.

Mae Tyfu Cymru, gan weithio gydag ADAS, wedi nodi bod argaeledd cynhyrchion diogelu planhigion confensiynol (e.e., pryfladdwy…

05/11/2021 11:48:24
Tyfu Cymru - Taith Astudio Rithwir Daisy Trydan

Rydym (yn ddiogel) wedi dal Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm i ddod â chipolwg i chi ar ei…

04/05/2021 09:55:13
Adnabod a Rheoli Plâu a Chlefydau gyda Bransford Webb

Mae Bransford Webb yn un o brif dyfwyr planhigion addurnol yn y DU. Dyma astudiaeth achos wedi’i ffilmio o ddefnydd Bransford…

26/11/2020 14:27:22
Rhith-daith o amgylch Fferm Crug

Mae’r ffilm hon yn gyfle cyffrous iawn i gael taith o amgylch Crûg Farm Plants yng ngogledd Cymru a chlywed cyfweliad gyda Bl…

26/11/2020 12:43:47