ornamental webinar.jpg

This event has passed

Gan ganolbwyntio ar ddefnyddio plaladdwyr, sut mae defnyddio’r cynnyrch er mwyn cael y canlyniadau gorau, sut mae penderfynu pryd i ddechrau chwistrellu – eich helpu chi i benderfynu a yw’n well aros nes bydd problemau’n codi neu a ddylid defnyddio triniaethau amddiffyn, pam ein bod yn defnyddio mwy ar gynnyrch mwy meddal (fel bio-amddiffynwr) a chanllaw ar gyfer yr ansawdd chwistrellu gorau (mân/canolig/bras) ynghyd â faint o ddŵr y dylid ei ddefnyddio.