Webinar: Soil Health for Field Vegetable Growers

This event aimed to help growers understand how they can measure soil health and what they can do to protect and improve soil…

18/03/2021 13:59:57
Webinar: Tyfu Cymru: Flower Network - Soil Health and how to unlock nutrients for flowers

Elizabeth Stockdale currently leads the Soil Biology and Soil Health Partnership funded by AHDB and BBRO. In this seminar she…

24/02/2021 13:24:33
Vegetable Seed Training Programme: Webinar 1 – Seed Sovereignty

Producing an open pollinated seed crop on your farm can improve the quality of your future crops, increase plant adaptation t…

02/02/2021 16:21:50
Crynodeb o'r Negeseuon Allweddol o Gynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth 2020

Mae Yr Athro David Skydmore - Arbenigwr Iechyd Planhigion yn crynhoi’r prif negeseuon sydd wedi deillio o gyflwyniadau a thra…

26/11/2020 14:39:09
Astudiaeth Achos Rheoli Plâu yn Integredig gyda Springfields Fresh Produce

Mae Nick a Pat Bean wedi bod yn tyfu llysiau a ffrwythau meddal yn llwyddiannus yn Sir Benfro ers blynyddoedd lawer, gan arwa…

26/11/2020 14:20:40
Plâu a Chlefydau: bygythiadau, diagnosis a hysbysu

Mae’r hanfodol bod plâu ac afiechydon yn cael eu cofnodi’n gywir cyn y gallan nhw gael eu rheoli’n effeithlon a chyn y gellir…

26/11/2020 14:07:17
Cyflwyniad i'r Safon Rheoli Iechyd Planhigion

Mae Cynghrair Plant Healthy wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu planhigion iach. Mae wedi p…

26/11/2020 14:02:22
Trafodaeth panel ar ddeddfwriaeth a pholisi bioddiogelwch

Yn y cyflwyniad hwn mae Prif Swyddog Iechyd Planhigion y DU yn disgrifio pwysigrwydd cynnal bioddiogelwch i rwystro lledaenia…

26/11/2020 13:13:23
Cynnal Safle Bioddiogel yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r cyflwyniad hwn gan y Curadur Garddwriaeth, Will Ritchie, yn cyflwyno'r arferion iechyd planhigion sy’n cael eu defnyddi…

26/11/2020 13:01:21
Rolau cymdeithasau masnach wrth godi ymwybyddiaeth a chynrychioli aelodau

Mae Pippa Greenwood yn awdur ac yn ddarlledwr adnabyddus ac yn aelod rheolaidd o banel Gardeners’ Question Time ar Radio 4. M…

26/11/2020 12:33:52
Cyflwyniad i Flwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion a Chynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth

Mae Kevin Thomas - Cyfarwyddwr, Lantra Wales a'r Athro David Skydmore - Uwch Weithiwr Proffesiynol Iechyd Planhigion yn cyflw…

26/11/2020 12:27:47
Bioddiogelwch Planhigion - Gweminar

Bioddiogelwch Planhigion ym Masnach Planhigion Addurnol Cymru - Trosolwg gan Dr David Skydmore. Lawrlwythwch y pecyn sleidiau…

18/08/2020 10:37:20
Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona o Electric Daisy Flower Farm

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm gan ddod â chipolwg i chi ar ei busnes a'i thaith yn tynnu…

29/07/2020 11:40:49
Ydych chi’n cael trafferth wrth newid i’r digidol yn y cyfnod hwn?

Dyma ganllaw byr i'r offer y gallwch eu defnyddio i gwrdd ar-lein

17/04/2020 16:37:33