Ydych chi’n cael trafferth wrth newid i’r digidol yn y cyfnod hwn?

Dyma ganllaw byr i'r offer y gallwch eu defnyddio i gwrdd ar-lein

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona o Electric Daisy Flower Farm

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm gan ddod â chipolwg i chi ar ei busnes a'i thaith yn tynnu…

Bioddiogelwch Planhigion - Gweminar

Bioddiogelwch Planhigion ym Masnach Planhigion Addurnol Cymru - Trosolwg gan Dr David Skydmore. Lawrlwythwch y pecyn sleidiau…

Cyflwyniad i Flwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion a Chynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth

Mae Kevin Thomas - Cyfarwyddwr, Lantra Wales a'r Athro David Skydmore - Uwch Weithiwr Proffesiynol Iechyd Planhigion yn cyflw…

Rolau cymdeithasau masnach wrth godi ymwybyddiaeth a chynrychioli aelodau

Mae Pippa Greenwood yn awdur ac yn ddarlledwr adnabyddus ac yn aelod rheolaidd o banel Gardeners’ Question Time ar Radio 4. M…

Rhith-daith o amgylch Fferm Crug

Mae’r ffilm hon yn gyfle cyffrous iawn i gael taith o amgylch Crûg Farm Plants yng ngogledd Cymru a chlywed cyfweliad gyda Bl…

Cynnal Safle Bioddiogel yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r cyflwyniad hwn gan y Curadur Garddwriaeth, Will Ritchie, yn cyflwyno'r arferion iechyd planhigion sy’n cael eu defnyddi…

Trafodaeth panel ar ddeddfwriaeth a pholisi bioddiogelwch

Yn y cyflwyniad hwn mae Prif Swyddog Iechyd Planhigion y DU yn disgrifio pwysigrwydd cynnal bioddiogelwch i rwystro lledaenia…

Cyflwyniad i'r Safon Rheoli Iechyd Planhigion

Mae Cynghrair Plant Healthy wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu planhigion iach. Mae wedi p…

Plâu a Chlefydau: bygythiadau, diagnosis a hysbysu

Mae’r hanfodol bod plâu ac afiechydon yn cael eu cofnodi’n gywir cyn y gallan nhw gael eu rheoli’n effeithlon a chyn y gellir…

Astudiaeth Achos Rheoli Plâu yn Integredig gyda Springfields Fresh Produce

Mae Nick a Pat Bean wedi bod yn tyfu llysiau a ffrwythau meddal yn llwyddiannus yn Sir Benfro ers blynyddoedd lawer, gan arwa…

Adnabod a Rheoli Plâu a Chlefydau gyda Bransford Webb

Mae Bransford Webb yn un o brif dyfwyr planhigion addurnol yn y DU. Dyma astudiaeth achos wedi’i ffilmio o ddefnydd Bransford…

Crynodeb o'r Negeseuon Allweddol o Gynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth 2020

Mae Yr Athro David Skydmore - Arbenigwr Iechyd Planhigion yn crynhoi’r prif negeseuon sydd wedi deillio o gyflwyniadau a thra…