greenhouse-395492_1920.jpg

This event has passed

Bydd Lucie Taylor, sy’n gynllunydd tref siartredig ers 20 mlynedd ac wedi gweithio i Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol am y saith mlynedd diwethaf, yn amlinellu’r drefn gynllunio bresennol ar gyfer twneli polythen ac adeileddau eraill y gallai fod eu hangen ar dyfwyr masnachol. Bydd Lucie’n egluro beth sydd angen caniatâd cynllunio a sut i fynd drwy’r broses gynllunio gyda’ch awdurdod cynllunio lleol.