Effaith Cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yng Nghymru

Partneriaeth rhwng ffermwyr a defnyddwyr yw cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned, lle mae’r cyfrifoldebau, y ri…

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona o Electric Daisy Flower Farm

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm gan ddod â chipolwg i chi ar ei busnes a'i thaith yn tynnu…

Nodiadau Gweithdy tocio perllan Helios, Pool Hill, Newent

Nodiadau Gweithdy tocio perllan Helios, Pool Hill, Newent - Ionawr 2020. Hyfforddiant gan Nick Dunn Frank Matthews Tenbury We…

Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywydd gwlyb, wedyn dau fis o dywydd sych, poeth ac mae…

A ydych chi’n ystyried troi’n organig? – Y Cam Cyntaf Tuag at Gynhyrchu Organig

Mae’r galw am gynnyrch a nwyddau organig yn y DU wedi bod yn codi yn gyson ers bron i ddegawd, a hynny yn bennaf oherwydd cyn…

Tyfu Blodau i’w Torri drwy’r Flwyddyn

Gellir tyfu amrywiaeth enfawr o blanhigion, o goed a llwyni i blanhigion unflwydd a bylbiau, ar gyfer blodau ac mae hyn yn go…

Arolwg Monitro Llafur Tyfu Cymru 2020

Ym mis Mehefin 2020 cynhaliodd Tyfu Cymru arolwg i ddeall yn well ofynion llafur cyfredol gweithrediadau garddwriaeth Cymreig…