Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen Chwistrellu 2021 ar gyfer atal a rheoli clefydau

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol, gellir defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys y…

Mewnforio, Allforio a Symud Planhigion rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon - Enghreifftiau o Ganllawiau i ddod o hyd i wybodaeth (Ionawr 2021)

Er mwyn allforio planhigion o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon efallai y byddwch chi angen Tystysgrif Ffytoiechydol. Er mwyn g…

Risg Microbiolegol - beth allwn ni ei wneud?

In this report, we will look at some specific organisms of concern, where they come from, as well as talking about some of th…

Adnoddau Hyfforddi Ar-lein Cyfredol ar Iechyd Planhigion

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio ffynonellau adnoddau, sydd ar gael arlein yn awr, i godi ymwybyddiaeth o iechyd planhigion a…

Taflen Cyngor: Atgenhedlu Planhigion

Mae'r pecyn cymorth hwn yn rhan o Rhaglen Hyfforddiant Hadau Planhigion Canolradd

Yr wybodaeth ddiweddaraf am fewnforio planhigion sydd â risg uchel o ran Xylella fastidiosa- deddfwriaeth (Mawrth 2021)

At ddiben cyfarwyddyd a chyfeirio mae’r nodyn hwn yn unig. Deddfwriaeth newydd a ddaw i rym ar 4 Mawrth 2021 i fynd i’r afael…

A oes angen Caniatâd Cynllunio arnaf? Cyngor i dyfwyr bwyd (Cymru’n unig)

Bydd yr angen i gyflwyno cais cynllunio am y gwaith yr hoffech ei wneud gan ddibynnu yn y lle cyntaf a yw’r gwaith yn cyfrif…