Rheoli Argyfwng Cyllid

Bydd llawer o fusnesau ar ryw adeg, ac am amryw o resymau, yn wynebu argyfwng llif arian. Rydym wedi nodi rhai awgrymiadau a…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Fe ddylech chi fod yn paratoi i blannu cnydau eleni erbyn hyn. Os nad ydych chi wedi tyfu pwmpenni o'r blaen, mae’n syniad da…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Llwydni blodiog (powdery mildew) yw’r prif glefyd pwmpenni sy’n achosi pryder yn ystod dyddiau cynnar y tymor, ac mae’n gallu…

Ein Canllaw i Systemau Symudol ar gyfer Talu gyda Cherdyn

Mae sut mae cwsmeriaid yn talu am eu nwyddau yn newid – bu mwy o daliadau gyda cherdyn debyd na chydag arian parod yn 2017, a…

Yr wybodaeth ddiweddaraf am fewnforio planhigion sydd â risg uchel o ran iechyd planhigion

Mae Defra wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd a ddaeth i rym ar 21 Ebrill 2020 a bydd Cymru yn cymeradwyo’r dull gweithredu hwn…

Dalen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

This technical advice sheet focuses on Raspberry and Cane Fruit, and provides information on Establishing & Managing Plantati…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau - 22/04/2020

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parhau i gefnogi tyfwyr yn ystod yr achosion o COVID-1…