Hwb gwybodaeth un stop sy'n cynnig llais diwydiant

Mae Lantra wedi'i gontractio i ddarparu Tyfu Cymru gyda chyllid gan Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru, bydd yn darparu cyfuniad o arweinyddiaeth strategol, datblygu sgiliau, hyfforddiant a chefnogaeth wedi'i theilwra i anghenion y diwydiant. Bydd yn tynnu ar dystiolaeth a gafwyd o sganio gorwel arbenigol a dadansoddi anghenion busnes, a bydd yn dangos y buddion cymdeithasol, amgylcheddol a masnachol i fusnesau ac economi Cymru. Bydd hwn ar gael am ddim trwy ganolfan wybodaeth ar-lein bwrpasol.

Gwybodaeth am y farchnad organig

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn g…

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn…

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Prentisiaethau – sut y gall fy musnes elwa?

Mae cyflogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol i unrhyw fusnes fei…

Pigo Eich Hun (PYO)

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefn…

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r d…

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Sut y gallwch chi wella eich arferion cyllid a chyfrifyddu heddiw!

Gyda dechrau’r flwyddyn dreth newydd y mis hwn, nid oes amser gwell i werth…

Croesawu’r Cam

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oedd…

Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, fel arfer drwy hydroponeg, gan ddefnyddio atebion sy’n llawn maetholion gyda neu heb gyfrwng…

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Hyd at 1997, roedd y diwydiant cynhyrchu mefus yn y DU yn gymharol gyson, er bod ansawdd y ffrwythau yn amrywiol ac yn cael e…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, drwy hydroponeg fel arfer, gan ddefnyddio atebion wedi’u gorfaethu gyda neu heb gyfryngau tyf…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Mae tyfu planhigion heb bridd yn ddull manwl o ddarparu dŵr a maetholion er mwyn cyflawni galw’r cnwd; oherwydd bod argaeledd…