Cyfleoedd a gwybodaeth ymarferol i dyfwyr sydd eisiau dechrau ffermio blodau yng Nghymru

Ydych chi'n newydd i ffermio blodau yng Nghymru? Ydych chi eisiau arallgyfeirio i ffermio blodau? Yn yr erthygl hon, mae Tyfu…

10/06/2021 16:31:17

Taflen Cyngor Technegol Systemau Archebu Ar-lein ar gyfer Pigo Eich Cynnyrch Eich Hun

Yn ogystal â sicrhau’r gallu i gadw pellter cymdeithasol, bydd system archebu yn cynnig nifer o fanteision ychwanegol i sicrh…

26/05/2021 16:52:42

Sut i ysgrifennu Cynllun Busnes ar gyfer Prosiectau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA)

Mae'r cynllun busnes yn ddatganiad ffurfiol sy'n gosod nodau ac amcanion eich busnes. Mae'n asesu a ydyn nhw'n gyraeddadwy a…

26/05/2021 16:11:59

Ble i ddod o hyd i Wybodaeth am Blâu a Chlefydau ym maes Iechyd Planhigion

Efallai eich bod wedi dod o hyd i blâu neu bathogen neu wedi clywed am y bygythiad o un yn dod i mewn i'ch cnwd. Felly ble fy…

07/05/2021 10:37:10

Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen Chwistrellu 2021 ar gyfer atal a rheoli clefydau

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol, gellir defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys y…

31/03/2021 16:46:47

Mewnforio, Allforio a Symud Planhigion rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon - Enghreifftiau o Ganllawiau i ddod o hyd i wybodaeth (Ionawr 2021)

Er mwyn allforio planhigion o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon efallai y byddwch chi angen Tystysgrif Ffytoiechydol. Er mwyn g…

09/02/2021 13:59:42

Risg Microbiolegol - beth allwn ni ei wneud?

In this report, we will look at some specific organisms of concern, where they come from, as well as talking about some of th…

02/03/2021 17:52:50