Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, fel arfer drwy hydroponeg, gan ddefnyddio atebion sy’n llawn maetholion gyda neu heb gyfrwng…

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Hyd at 1997, roedd y diwydiant cynhyrchu mefus yn y DU yn gymharol gyson, er bod ansawdd y ffrwythau yn amrywiol ac yn cael e…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, drwy hydroponeg fel arfer, gan ddefnyddio atebion wedi’u gorfaethu gyda neu heb gyfryngau tyf…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Mae tyfu planhigion heb bridd yn ddull manwl o ddarparu dŵr a maetholion er mwyn cyflawni galw’r cnwd; oherwydd bod argaeledd…

Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Currants, gooseberries and blueberries can be an important addition to any soft fruit business, but effective pest and diseas…

Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes ffrwythau meddal, ond mae angen rheoli plâu a chl…

Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Mae rheoli chwyn yn effeithiol mewn pwmpenni yn hanfodol er mwyn tyfu cnwd sy’n cyflawni ei botensial i’r eithaf.

Rheoli Pydredd o Waelod y Ffrwyth mewn Pwmpenni

Rheoli Pydredd o Waelod y Ffrwyth mewn Pwmpenni

Mae Pydredd o Waelod y Ffrwyth (BER) yn broblem mae tyfwyr pwmpenni yn ei hwynebu, yn enwedig pan fyddant yn eu tyfu ar gyfer…

Taflen Ffeithiau: Plâu Ffrwythau Meddal

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn amlinellu rhai o'r plâu cyffredin a geir mewn cnydau ffrwythau meddal.

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Llwydni blodiog (powdery mildew) yw’r prif glefyd pwmpenni sy’n achosi pryder yn ystod dyddiau cynnar y tymor, ac mae’n gallu…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Fe ddylech chi fod yn paratoi i blannu cnydau eleni erbyn hyn. Os nad ydych chi wedi tyfu pwmpenni o'r blaen, mae’n syniad da…

Rheoli Argyfwng Cyllid

Rheoli Argyfwng Cyllid

Bydd llawer o fusnesau ar ryw adeg, ac am amryw o resymau, yn wynebu argyfwng llif arian. Rydym wedi nodi rhai awgrymiadau a…