Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, fel arfer drwy hydroponeg, gan ddefnyddio a…

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Hyd at 1997, roedd y diwydiant cynhyrchu mefus yn y DU yn gymharol gyson, e…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, drwy hydroponeg fel arfer, gan ddefnyddio a…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Mae tyfu planhigion heb bridd yn ddull manwl o ddarparu dŵr a maetholion er…

Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes…

Rheoli Chwyn mewn Pwmpenni

Mae rheoli chwyn yn effeithiol mewn pwmpenni yn hanfodol er mwyn tyfu cnwd…

Rheoli Pydredd o Waelod y Ffrwyth mewn Pwmpenni

Mae Pydredd o Waelod y Ffrwyth (BER) yn broblem mae tyfwyr pwmpenni yn ei h…

Taflen Ffeithiau: Plâu Ffrwythau Meddal

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn amlinellu rhai o'r plâu cyffredin a geir me…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Clefydau Pwmpenni

Llwydni blodiog (powdery mildew) yw’r prif glefyd pwmpenni sy’n achosi pryd…

Taflen Cyngor Technegol Rheoli Chwyn a Paratoi ar Gyfer Pwmpenni – Mai

Fe ddylech chi fod yn paratoi i blannu cnydau eleni erbyn hyn. Os nad ydych…

Rheoli Argyfwng Cyllid

Bydd llawer o fusnesau ar ryw adeg, ac am amryw o resymau, yn wynebu argyfw…

Taflen Cyngor Technegol Mefus a Mafon Mai 2020

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli'ch cnydau m…

Taflen Cyngor Technegol Cyfnod Hwb i'r Bwmpen – Mehefin

Mae Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein ar gyfer Rhwydwaith Pwmpenni a…

Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywyd…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau ar goed Nadolig – Gorffennaf

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli Coeden Nado…

Taflen Cyngor Technegol Garddwriaeth heb fawn: Sut a Pham?

Datblygwyd y daflen gyngor dechnegol hon i gyd-fynd â'r Gweminar Garddwriae…

Taflen Cyngor Technegol: Marchnata Pwmpenni PEH gyda Covid

Tra bod llawer o gyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio, mae’n debygol i ba…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau Ffrwythau Meddal - Gorffennaf

Mae'r tymor wedi mynd rhagddo’n dda hyd yn hyn, ac er bod rhai tyfwyr yn ed…

Taflen Cyngor Technegol: Diogelu Planhigion Addurnol

Dylai rheoli plâu a chlefydau yn effeithiol bob amser ddechrau gyda rheolae…