ladybug 2.PNG

This event has passed

Bydd ail sesiwn y rhwydwaith IPDM yn canolbwyntio ar reolaethau biolegol ar gyfer y tymor nesaf gydag awgrymiadau ar ba ysglyfaethwyr i'w cyflwyno a phryd, ynghyd â chyfraddau cyflwyno ar gyfer atal a rheoli plâu allweddol o fewn cnydau. Gan gynnwys awgrymiadau ar gyfaddasrwydd Rheoli Plâu yn Integredig ffwngladdwyr, bioddiogelwyr a phryfladdwyr allweddol gyda rheolaethau biolegol. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys sgwrs hanner awr gan ein harbenigwyr ac yna cymhorthfa ddewisol er mwyn i chi allu holi ynglŷn ag unrhyw bwysau neu heriau rydych chi'n eu hwynebu o ran plâu a chlefydau gyda system IPDM.