aboutus.jpg

This event has passed

Mae’n bleser gan Tyfu Cymru eich gwahodd i gwrs hyfforddi ‘Tyfu Blodau i’w Torri yn Fasnachol’ ddydd Gwener 1 Mai 2020 rhwng 9.30 am a 3.30 pm. Ariennir y cwrs hwn 100%. Mae’r cwrs hyfforddi hwn wedi'i anelu at dyfwyr presennol sy'n dymuno arallgyfeirio i’r farchnad broffidiol hon sy'n datblygu. Bydd yn rhoi sylw i’r canlynol: - Cyd-destun – y farchnad flodau bresennol: ystadegau, demograffeg defnyddwyr, tueddiadau… - Beth sydd ei angen ar flodau – seilwaith, hwsmonaeth cnydau, mewnbynnau hanfodol - Dewis cnwd priodol - Sicrhau parhad y cyflenwad - Cynaeafu'r cnwd a gwneud yn siŵr bod y blodau yn y cyflwr gorau gyhyd â phosibl - Ychwanegu gwerth – dangos tusw o flodau wedi’i glymu â llaw - Llwybrau i’r farchnad - Strategaeth brisio Dylai'r diwrnod llawn hwn ysbrydoli pobl a rhoi’r gallu iddynt benderfynu a ydynt am fentro i fyd cynhyrchu blodau i'w torri.