asparagus-700153_1280.jpg

This event has passed

Mae gan Asbaragws botensial yng Nghymru fel cnwd arbenigol ar gyfer manwerthu uniongyrchol gydag apêl eang yn enwedig pan fo'n dymhorol, yn lleol ac yn ffres. Mae Asbaragws yn gnwd lluosflwydd felly unwaith y bydd wedi'i sefydlu gallwch ddisgwyl blynyddoedd lawer o gnydau mewn ffenestr o tua 7 wythnos o ddiwedd Ebrill i 21 Mehefin. Bydd y weminar hon yn trafod sefydlu a chynhyrchu gan gynnwys organig. Chris Creed o ADAS fydd yn arwain y weminar hon. Bydd Phil Handley o Mostyn Kitchen Garden ac Adrian o Siop Fferm Bellis Brothers yn ymuno ag ef a byddan nhw’n rhoi persbectif tyfwr o fanteision a heriau tyfu'r cnwd hwn.