Picture1.jpg (2)

Ymunwch â’r Rhwydwaith Rheoli Plâu a Chlefydau’n Integredig (Addurnol) ar gyfer ymweliad astudio i gwmni planhigion y Bransford Webbs. Gan weithredu o safle 15 hectar, maent yn cynhyrchu dros 1.8 miliwn o blanhigion y flwyddyn. Mae bioreolaethau yn rhan bwysig o’r dull integredig o ddiogelu cnydau ar draws y feithrinfa. Maent wedi bod yn eu defnyddio ers tua 20 mlynedd ac maent bellach yn treulio pum gwaith yn fwy ar fioreolaethau a bioblaladdwyr na rheolaethau cemegol gyda’i gilydd.

O dan arweiniad David Talbot, ymgynghorydd ADAS, ynghyd â staff Bransford Webbs, bydd y cyfarfod yn galluogi’r rhai sy’n bresennol i weld a thrafod egwyddorion ac arferion Rheoli Plâu a Chlefydau’n Integredig (IPDM) mewn lleoliad masnachol. Byddwn yn clywed sut mae Bransford Webbs yn defnyddio llawer o wahanol rywogaethau o sylwedd biolegol, ar y cyd â dulliau rheoli diwylliannol, ar gyfer materion sy’n ymwneud â phlâu. Byddwn hefyd yn clywed sut maent yn cynllunio eu dull gweithredu o ddechrau’r broses gynhyrchu. Byddwn yn dysgu sut y maent yn gwneud eu rheolaeth o glefydau yn gydnaws â’r rhaglen fiolegol.

Bydd y diwrnod yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n bresennol rannu profiadau o reoli plâu a chlefydau mewn ffordd gynaliadwy mewn lleoliad dysgu rhwng cymheiriaid.

Gwyliwch y fideo blasu hwn o’n cynhadledd Iechyd Planhigion yn ôl yn 2022 cyn yr ymweliad astudio hwn.

Ariennir yr ymweliad astudio hwn gan Tyfu Cymru. Darperir cinio, ond darparwch eich cludiant eich hun.

Cyfyngir y niferoedd i 20