Thrips.png

This event has passed

Pryfed Taranau mewn Cnydau Bwytadwy

Gweminar cnydau bwytadwy gyda Chris Creed a Pete Seymour. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar bryfed taranau mewn cnydau bwytadwy, gan ganolbwyntio'n benodol ar bryfed taranau blodau'r gorllewin (Frankliniella ocseidntalalis) a rhywogaethau byrarhosol fel pryfed taranau rhosod (Thrips fuscipennis). Bydd y sesiwn yn ymdrin ag agweddau ar sut i reoli'r plâu hyn yn ogystal â monitro amdanynt o fewn cnwd. Bydd adran ychwanegol ar y diwedd yn canolbwyntio ar elynion naturiol plâu mewn cnydau bwytadwy a rhai ffyrdd o hybu eu datblygiad.

Bydd hyn yn cynnwys:

  • Bioleg Plâu   
  • Awgrymiadau monitro
  • Dulliau rheoli
  • Organebau llesol
  • Ymchwil gyfredol i ddulliau Gwthio a Thynnu.
  • Gelynion naturiol plâu.