desk-931928_1280 (1).jpg

Bydd y Weminar hon yn esbonio pwysigrwydd brandio ac yn helpu cynrychiolwyr i archwilio sut i greu brand sy'n addas i'w busnes.

Mae logos yn rhan sylfaenol o unrhyw frand a bydd y sesiwn yn cwmpasu'r gwahanol elfennau sydd angen eu hystyried. Bydd gwahanol ffyrdd o fynd ati i gael logo yn cael eu harchwilio, gan gynnwys rhai gwefannau adeiladu logos ar-lein sy’n hawdd i'w defnyddio. Bydd dewis ffontiau a phwysigrwydd cyfuniadau lliw yn cael ei drafod, ynghyd â dod o hyd i ddelweddau addas at ddefnydd busnes.