fruits and veg1761031_640 (1).jpg

This event has passed

Bydd y weminar ragarweiniol hon yn cynnig trosolwg o beth yw safon amgylcheddol a beth yw’r prif safonau sydd i’w cael yn y DU (y Tractor Coch, M&S Select Farm, LEAF, Cymdeithas y Pridd ac ati), a bydd yn sôn am GlobalG.A.P ar gyfer y rhai sy’n dymuno allforio. Bydd yn rhoi cipolwg i dyfwyr ar y gwahanol ofynion ynghyd â’r manteision a’r anfanteision sy’n perthyn i bob cynllun, a bydd yn cynnig cyfle i chi ofyn cwestiynau i arbenigwr yn y diwydiant.