Cynnyrch Amddiffyn Planhigion Addurnol; Sut, Pryd a Pham

Aug 18, 2020 12:30 PM

Gan ganolbwyntio ar ddefnyddio plaladdwyr, sut mae defnyddio’r cynnyrch er mwyn cael y canlyniadau gorau, sut mae penderfynu pryd i ddechrau chwistrellu – eich helpu chi i benderfynu a yw’n well aros…

Garddwriaeth heb fawn: Sut a pham?

Sep 28, 2020 12:00 PM

Mae rhagor o bwysau gwleidyddol a masnachol i roi’r gorau i ddefnyddio mawn i gynhyrchu cnydau garddwriaeth. Bydd Defra’n cyhoeddi ei strategaeth mawn…

Brecwast Bite-size Gweminar: Sut i wuneud newidiadau bach i eich wefan i gael ei ddod o hyd i ar Google.

Fri, Sep 4 - 09:00

Ydych chi am ddenu mwy o ymweliadau â'ch gwefan? Bydd gweminar 15 munud yn…

Brecwast Bite-size Gweminar: Dechrau i edrych ar Google Analytics

Fri, Aug 7 - 09:00

Ydych chi eisiau deall beth fyddai'n denu mwy o ymweliadau cwsmeriaid â'ch…

Brecwast Bite-size Gweminar: Sefydlu siop ar Facebook

Fri, Jul 17 - 09:00

Yn y weminar 15 munud hon, darganfyddwch sut i sefydlu siop ar-lein trwy Fa…

Tyfu eich busnes ar-lein - lansio ein cyfres o gweminarau byr dros frecwast

Mae Tyfu Cymru yma i'ch cefnogi chi i gael eich busnes ar-lein, yn dechrau ar ddydd Gwener 26 Mehefin bydd Tyfu Cymru yn lans…

Gweminar Tyfu Cymru ac Eddy Webb - Sut y gallwch chi ddechrau gwerthu ar-lein yn gyflym

5 Mai 2020, 12yp

Ydych chi'n symud eich gwerthiant llysiau neu blanhigion ar-lein yn ystod y…

Cyflwyniad i Iechyd Pridd ar gyfer Tyfwyr Masnachol

12 Mai 2020

Mae egwyddorion iechyd pridd yn gweithio. Pan fyddan nhw’n cael eu rhoi ar…

Gweminar Ben Hartman. Compostio ar ffermydd bach, a chreu pridd heb ei droi

29 Ebrill 2020

Yn dilyn galw mawr ac ar ôl ei weminar ddiweddar - ‘Earning a comfortable l…

Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfrif...

Mae’n rhaid bod Farmyard Nurseries yn gwneud rhywbeth yn iawn, oherwydd mae’r feithrinfa’n dathlu 35 o flynyddoedd o fasnachu…

COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau

Mae’r dangosfwrdd hwn yn crynhoi’r pecyn a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae’n darparu’r cam…

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwasanaethau

Mae Tyfu Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa o ran y Coronafeirws (COVID-19) a’r effaith ar fusnesau garddwriaeth yng Nghymr…

Tyfu Blodau i'w Torri yn Fasnachol

1 Mai 2020

Mae’n bleser gan Tyfu Cymru eich gwahodd i gwrs hyfforddi ‘Tyfu Blodau i’w…

Gweithdy Cysylltiadau Cyhoeddus i Ffermwyr Blodau yng Nghymru

23 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu gweithdy i ffermwyr blodau yng Nghymru ddydd Llu…

All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?

Mae rhwydwaith wedi ei sefydlu gan Tyfu Cymru i gynorthwyo tyfwyr Cymreig i oresgyn rhai o’r heriau hyn. Yn ddiweddar, cynhal…

Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu Hooton’s Homegrown i ail-fywiogi eu menter garddwriaeth

Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Ar ôl…

Cwrs Hyfforddi Garddwriaeth Iechyd a Chynhyrchu mewn Amaethyddiaeth a Chynhyrchu

24 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiae…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 10/06/2019 i 16/06/2019

#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not Flown' yn dal ymlaen?

Yr wythnos hon rydym yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Blodau o Brydain, o flodau wedi’u torri, planhigion a dail i’r tyfw…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 03/06/2019 i 09/06/2019

Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu Cymru...

Yn dilyn llwyddiant y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal, a lansiwyd yn gynharach yn y flwyddyn, mae’n bleser gan Tyfu Cymru gyhoedd…