Gweminar Tyfu Cymru ac Eddy Webb - Sut y gallwch chi ddechrau gwerthu ar-lein yn gyflym

5 Mai 2020, 12yp

Ydych chi'n symud eich gwerthiant llysiau neu blanhigion ar-lein yn ystod yr argyfwng ac angen awgrymiadau cyflym a fydd yn eich helpu i arbed amser, dechrau yn gyflym a sicrhau canlyniadau? Ymunwc…

Cyflwyniad i Iechyd Pridd ar gyfer Tyfwyr Masnachol

12 Mai 2020

Mae egwyddorion iechyd pridd yn gweithio. Pan fyddan nhw’n cael eu rhoi ar waith yn llym, maen nhw’n arwain at ganlyniadau go iawn – mae hyn yn wir o…

Gweminar Ben Hartman. Compostio ar ffermydd bach, a chreu pridd heb ei droi

29 Ebrill 2020

Yn dilyn galw mawr ac ar ôl ei weminar ddiweddar - ‘Earning a comfortable l…

Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfrif...

Mae’n rhaid bod Farmyard Nurseries yn gwneud rhywbeth yn iawn, oherwydd mae’r feithrinfa’n dathlu 35 o flynyddoedd o fasnachu…

COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau

Mae’r dangosfwrdd hwn yn crynhoi’r pecyn a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae’n darparu’r cam…

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwasanaethau

Mae Tyfu Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa o ran y Coronafeirws (COVID-19) a’r effaith ar fusnesau garddwriaeth yng Nghymr…

Tyfu Blodau i'w Torri yn Fasnachol

1 Mai 2020

Mae’n bleser gan Tyfu Cymru eich gwahodd i gwrs hyfforddi ‘Tyfu Blodau i’w…

Gweithdy Cysylltiadau Cyhoeddus i Ffermwyr Blodau yng Nghymru

23 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu gweithdy i ffermwyr blodau yng Nghymru ddydd Llu…

All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?

Mae rhwydwaith wedi ei sefydlu gan Tyfu Cymru i gynorthwyo tyfwyr Cymreig i oresgyn rhai o’r heriau hyn. Yn ddiweddar, cynhal…

Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu Hooton’s Homegrown i ail-fywiogi eu menter garddwriaeth

Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Ar ôl…

Cwrs Hyfforddi Garddwriaeth Iechyd a Chynhyrchu mewn Amaethyddiaeth a Chynhyrchu

24 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiae…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 10/06/2019 i 16/06/2019

#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not Flown' yn dal ymlaen?

Yr wythnos hon rydym yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Blodau o Brydain, o flodau wedi’u torri, planhigion a dail i’r tyfw…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 03/06/2019 i 09/06/2019

Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu Cymru...

Yn dilyn llwyddiant y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal, a lansiwyd yn gynharach yn y flwyddyn, mae’n bleser gan Tyfu Cymru gyhoedd…