caterpillars.png

This event has passed

Cyfyngu ar effaith plâu anodd

Yn sesiwn y mis hwn, bydd David Talbot (Ymgynghorydd ADAS) yn canolbwyntio ar sut i gyfyngu ar effaith plâu anodd. Gan dalu sylw arbennig i Lindys, Capsidau a Sboncwyr y Dail. Yn ymuno ag ef mae Andrew Hewson (Ymgynghorydd ADAS Annibynnol) a fydd yn hwyluso’r drafodaeth ynghylch y ffordd orau o reoli’r plâu yma. Ymunwch â ni i rannu eich profiadau ac i glywed gan ddau arbenigwr am y dull gorau o reoli'r plâu trafferthus hyn trwy ddull integredig.