How to start selling online image.jpg

This event has passed

Ydych chi'n symud eich gwerthiant llysiau neu blanhigion ar-lein yn ystod yr argyfwng ac angen awgrymiadau cyflym a fydd yn eich helpu i arbed amser, dechrau yn gyflym a sicrhau canlyniadau? Ymunwch รข ni ac Eddy Webb, Arbenigwr Marchnata Digidol ar gyfer y Weminar hon a fydd yn dangos i chi sut y gallwch chi ddechrau gwerthu eich cynnyrch ar-lein yn gyflym. Mae cymryd taliad ar-lein yn bwysig nawr yn fwy nag erioed. Ym mis Mawrth 2020, cynyddodd chwiliadau ar Google am blanhigion ar-lein o 720 i dros 12,000. Mae'r un peth yn wir am lawer o gynhyrchion eraill. Yn y sesiwn hon byddwn yn archwilio'r opsiynau ar gyfer cymryd taliadau ar-lein. Gan gynnwys ychwanegu syml at fotymau trol i wefannau e-fasnach lawn. Byddwn yn ymdrin ag opsiynau talu, llwyfannau trydydd parti ac amryw opsiynau ar gyfer gwerthu cynhyrchion o'ch Gwefan eich hun.