Croeso i blatfform eDdysgu newydd Tyfu Cymru. Cofrestrwch i gael mynediad at gyfres o gyrsiau eDdysgu sy’n seiliedig ar arddwriaeth. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys Rheoli Busnes, Iechyd Planhigion, Hyfforddiant Technegol a llawer mwy.

Mae hwn yn brosiect peilot gyda chynnwys yn dal i gael ei ddatblygu. Anfonwch adborth atom gan gynnwys unrhyw feysydd y credwch y dylid eu cynnwys mewn modiwlau yn y dyfodol.

eDdysgu Student