Local communities set to flourish through new support in Wales

Local communities set to flourish through new…

07 Medi 2021

The Resilient Green Spaces project, led by UK charity Social Farms & Gardens, will pilot alternative and re-localised food systems…

Tyfu Cymru i arwain Grŵp Cynghrair Garddwriaeth Cymru

Tyfu Cymru i arwain Grŵp Cynghrair Garddwriae…

01 Medi 2021

Bydd y Grŵp Cynghrair Garddwriaeth yn helpu i ddiffinio gweledigaeth a strategaeth ar gyfer y sector garddwriaeth cyfan ledled Cym…

STORI LLWYDDIANT Cyfnod prysur i Honey Brook

STORI LLWYDDIANT Cyfnod prysur i Honey Brook

24 Awst 2021

Trosglwyddo sgiliau garddwriaet hol, o fam i ferch…

Astudiaeth Achos Pembrokeshire Chilli farm Gorffennaf 2021 

Astudiaeth Achos Pembrokeshire Chilli farm Go…

19 Awst 2021

Mae Pembrokeshire Chilli Farm, sydd wedi'i lleoli ger Neyland yn Sir Benfro, yn tyfu amrywiaeth eang o tsilis, er mwyn eu prosesu…

Ian Elliot, Cresswell Barn Farm

Ian Elliot, Cresswell Barn Farm

19 Awst 2021

Sut mae datblygu, buddsoddi cyfalaf ac ehangu’n dal i sicrhau bod busnesau’n tyfu yng Nghymru.

Enwebiad: Gwobr Peas Please Good Society

Enwebiad: Gwobr Peas Please Good Society

02 Awst 2021

Rydym yn falch iawn o gael ein cyhoeddi fel yr ail orau yng Ngwobrau Peas Please, sy'n dathlu cerrig milltir a chyflawniadau a wna…

Diweddariad Haf Llywodraeth Cymru 2021

Diweddariad Haf Llywodraeth Cymru 2021

30 Gorffennaf 2021

Gweler y newyddion diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dyddiadau pwysig, newidiadau i reolau a chyngor amserol.

Neville Stein, ymgynghorydd profiadol yn y diwydiant, sy’n ystyried dyfodol garddwriaeth yng Nghymru…

Neville Stein, ymgynghorydd profiadol yn y di…

31 Mawrth 2021

Mae gan Gymru hinsawdd ffafriol, priddoedd ffrwythlon, uchelgais, ac mae llawer o fentrau cymorth yn bodoli fel y rhai a ddarperir…

Tyfwyr yn cael eu cydnabod am eu hymrwymiad arbennig tuag at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus…

Tyfwyr yn cael eu cydnabod am eu hymrwymiad a…

12 Chwefror 2021

Mae Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru yn cydnabod y busnesau garddwriaeth gorau yng Nghymru am eu hymrwymiad rhagorol tuag at Ddatblygiad…

Cyhoeddi enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi garddwriaeth…

Cyhoeddi enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi g…

02 Chwefror 2021

Mae rhestr fer yr enwebeion wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, rhan o Wobrau Dysgwyr Diwydiannau’r Tir La…

Tyfu Cymru yn cyhoeddi rhaglenni hyfforddi newydd sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru...

Tyfu Cymru yn cyhoeddi rhaglenni hyfforddi ne…

29 Ionawr 2021

Yn ddiweddar mae ymgyrchwyr wedi awgrymu targed y dylai tri chwarter y llysiau yr argymhellir i boblogaeth Cymru eu bwyta bob dydd…

Tyfu Cymru yn helpu i droi ‘castiau’ yn ‘geiniogau’ i dyfwyr pwmpenni Cymru…

Tyfu Cymru yn helpu i droi ‘castiau’ yn ‘gein…

14 Rhagfyr 2020

Ar ôl blwyddyn heriol iawn, ni allai’r amseru fod wedi bod yn waeth i ffermydd pwmpen yng Nghymru, gyda’r cyfnod atal byr yn digwy…

Prosiect Asedau Carbon ar gyfer Iechyd y Pridd – Cefnogi ffermwyr y DU sy’n darparu lles y cyhoedd

Prosiect Asedau Carbon ar gyfer Iechyd y Prid…

02 Rhagfyr 2020

Wrth i ffermwyr a thyfwyr weld cyllid Cynllun y Taliad Sylfaenol yn dirwyn i ben a chynllun peilot y system Reoli Tir er Lles yr A…

Mae FareShare Cymru yn ailgyfeirio bwyd sydd dros ben i blatiau pobl sydd ei angen

Mae FareShare Cymru yn ailgyfeirio bwyd sydd…

23 Tachwedd 2020

FareShare yw’r elusen ailddosbarthu bwyd sydd wedi bod ar waith hiraf yn y DU. Cafodd ei sefydlu oherwydd y gred na ddylid gwastra…

Cynhadledd yn dangos bod Iechyd Planhigion yn hanfodol o ran diogelu’r diwydiant garddwriaeth a’r amgylchedd yn y tymor hir....

Cynhadledd yn dangos bod Iechyd Planhigion yn…

13 Tachwedd 2020

Daeth dros 100 o gynrychiolwyr ynghyd o’r diwydiant garddwriaeth a siaradwyr gwych fel yr Athro Nicola Spence, Pippa Greenwood a’r…

Rheoli Chwyn mewn Stoc Meithrinfa

Rheoli Chwyn mewn Stoc Meithrinfa

04 Tachwedd 2020

Yn ddiweddar, siaradodd un o’n harbenigwyr hyfforddi, David Talbot sy’n Ymgynghorydd Garddwriaeth gydag ADAS â Wayne Brough o AHDB…

Cyfle i newydd-ddyfodiaid gael eu mentora mewn ffermio a thyfu

Cyfle i newydd-ddyfodiaid gael eu mentora mew…

13 Hydref 2020

Mae ceisiadau yn awr yn cael eu derbyn ar gyfer yr ail gam o raglen ar gyfer newydd-ddyfodiaid i ffermio sydd â diddordeb mewn twf…

Cyflwyno iechyd planhigion ar-lein...

Cyflwyno iechyd planhigion ar-lein...

11 Medi 2020

Mae Tyfu Cymru yn falch o lansio pythefnos 'Iechyd Rhithwir Planhigion mewn Garddwriaeth' ym mis Hydref, sy'n anelu at ddod â rhan…

Tyfu eich busnes ar-lein - lansio ein cyfres o gweminarau byr dros frecwast

Tyfu eich busnes ar-lein - lansio ein cyfres…

19 Mehefin 2020

Mae Tyfu Cymru yma i'ch cefnogi chi i gael eich busnes ar-lein, yn dechrau ar ddydd Gwener 26 Mehefin bydd Tyfu Cymru yn lansio gw…

Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfrif...

Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfri…

09 Ebrill 2020

Mae’n rhaid bod Farmyard Nurseries yn gwneud rhywbeth yn iawn, oherwydd mae’r feithrinfa’n dathlu 35 o flynyddoedd o fasnachu a hy…

COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau

COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau

07 Ebrill 2020

Mae’r dangosfwrdd hwn yn crynhoi’r pecyn a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae’n darparu’r camau i’…

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwasanaethau

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwa…

17 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa o ran y Coronafeirws (COVID-19) a’r effaith ar fusnesau garddwriaeth yng Nghymru.

All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?

All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?

10 Chwefror 2020

Mae rhwydwaith wedi ei sefydlu gan Tyfu Cymru i gynorthwyo tyfwyr Cymreig i oresgyn rhai o’r heriau hyn. Yn ddiweddar, cynhaliodd…

Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu Hooton’s Homegrown i ail-fywiogi eu menter garddwriaeth

Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu…

04 Chwefror 2020

Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Ar ôl ein…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12

18 Tachwedd 2019

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 10/06/2019 i 16/06/2019

Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu Cymru...

Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu…

28 Hydref 2019

Yn dilyn llwyddiant y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal, a lansiwyd yn gynharach yn y flwyddyn, mae’n bleser gan Tyfu Cymru gyhoeddi tai…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11

07 Hydref 2019

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 03/06/2019 i 09/06/2019

#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not Flown' yn dal ymlaen?

#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not…

12 Medi 2019

Yr wythnos hon rydym yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Blodau o Brydain, o flodau wedi’u torri, planhigion a dail i’r tyfwyr a’…


Showing 1-1 of 30 results