Walnuts.png

This event has passed

Yn ein Hawr Fawr gyntaf bydd Tom Tame o TR Tame & Son - Granary Oils & Warwickshire Walnuts yn rhannu ei wybodaeth.

Mae gan Tom berllan cnau Ffrengig ifanc (<10oed) gyda rhai coed aeddfed, maent yn cynaeafu eu cnau Ffrengig eu hunain, yn casglu'n lleol a hefyd yn eu casglu o rannau eraill o'r DU

Gyda’r gallu llawn i olchi, sychu, cracio, a diblisgo maent yn gwerthu cnau Ffrengig fel cnau cyfan, wedi'u diblisgo, olew gwasgedig a hefyd hufen llaw.

Mae Tom yn mewnforio ac yn gwerthu cyltifarau wedi’u himpio ar gyfer gerddi, ffermydd a thyfwyr masnachol. Mae'r rhain yn cynnwys coed wedi'u himpio o Juglans & Carya - coed cyll Ffrengig fel Heartnut, Hicori, coed Pecan a Hybrid Pecan.

Yn yr Awr Fawr hon bydd Tom yn siarad am goed cyll Ffrengig ar gyfer cynhyrchu ffrwythau gan ganolbwyntio ar:

Yr Amgylchedd Plannu

• Perllan heb ei bori, amaethgoedwigaeth/porfa goediog?
• Pridd
• Dŵr
• Agwedd
• Amddiffyn

Ystyried Coed

• Dewis cyltifarau
• Nifer y coed, dwysedd plannu
• Dyfrhau
• Bwydo

Cnydio/Cynaeafu

• Cynaeafu - Casglu, Diblisgo, Golchi a Sychu
• Piclo neu Aeddfedu?

Y Farchnad

• Cnau bwyta heb eu diblisgo, cnau wedi'u diblisgo, neu olew cnau Ffrengig?