cucumber-plant-ga421b3732_1920.jpg (1)

This event has passed

Ydych chi’n bwriadu dechrau neu ehangu menter garddwriaeth ac â chwestiynau am ba dir i chwilio amdano, sut i brydlesu tir, a sut i greu cytundeb tenantiaeth? Yn y sesiwn hon byddwn yn archwilio'r telerau y mae angen eu hystyried ar gyfer perchennog y tir a'r fenter newydd cyn llofnodi contract neu gytundeb. Bydd Tom O'Kane o Gae Tan ac Abbi Mason o Big Meadow yn siarad â ni am eu profiadau personol gyda phrydlesu tir, a byddwn hefyd yn clywed gan dirfeddianwyr Big Meadow am wrth-bersbectif. Mae'r sesiwn hon yn gyfle i ofyn cwestiynau a mynd drwy syniadau gyda'n harbenigwyr garddwriaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ymlaen llaw, anfonwch e-bost at tyfucymru@lantra.co.uk