lettuce-field-1672580_960_720.jpg

This event has passed

Mae grwpiau mawr o'r un cnwd yn gwneud targed hawdd ar gyfer plâu ac mae maetholion pridd yn cael eu disbyddu pan fydd llawer o'r un math o blanhigion yn meddiannu'r tir. Gwaethygir y broblem hon os defnyddir y tir ar gyfer yr un cnwd y tymor nesaf – yn aml mae'r pridd mor llwm fel bod angen gwrteithiau artiffisial. A bydd priddoedd sy'n destun yr un prosesau mecanyddol flwyddyn ar ôl blwyddyn yn anochel yn cael eu cywasgu.

Gyda hyn mewn golwg, mae angen meddwl a pharatoi'n ofalus ynghylch cynllunio a chylchdroi cnydau. Mae angen i fanylion fod ar gael yn wythnosol, yn fisol ac yn flynyddol. Mae hefyd yn hanfodol gallu adolygu blynyddoedd blaenorol er mwyn cynllunio'r un nesaf.

Gall defnyddio rhaglenni fel Excel ac offer cynllunio symleiddio hyn a darparu rhestr hawdd ei gwirio o dasgau i'w gwneud wrth iddynt ddod yn angenrheidiol, a'r peth gorau yw y gellir gwneud y dull hwn mor fanwl neu mor syml ag y dewiswch.

Ymunwch â Nick Bean (Springfields Produce), John Addam-Willaims (Pennaeth Gweithrediadau Maes, Puffin Produce Ltd) a Chris Creed (Uwch Ymgynghorydd Garddwriaethol, ADAS) wrth iddynt rannu eu dulliau ar gyfer llwyddiant ar gyfer tyfu ar raddfa caeau.

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys cyfle holi ac ateb.