walnut.jpg

This event has passed

Mae Tyfu Cymru yn falch iawn o fod yn cynnal ymweliad astudio â Warwick Walnuts (Fferm Brumington, Shipston on Stour CV36 5AR)

Yn dilyn llwyddiant ein Hawr Fawr Gnau, bydd Tom Tame o TP Tame & Sons - Granary Oils & Warwickshire Walnuts yn rhannu ei wybodaeth ymhellach. Gyda’r gallu llawn i olchi, sychu, cracio, a diblisgo maent yn gwerthu cnau Ffrengig fel cnau cyfan, wedi'u diblisgo, ac yn eu gwneud yn gynhyrchion. Bydd yn dangos i ni'r peiriannau a ddefnyddir yn y prosesau hyn.

Mae gan Tom berllan cnau Ffrengig ifanc (<10oed) gyda rhai coed aeddfed. Maent yn cynaeafu eu cnau Ffrengig eu hunain, yn casglu'n lleol a hefyd yn eu casglu o rannau eraill o'r DU.

Mae Tom yn mewnforio ac yn gwerthu cyltifarau wedi’u himpio ar gyfer gerddi, ffermydd a thyfwyr masnachol. Mae'r rhain yn cynnwys coed wedi'u himpio o Juglans & Carya - coed cyll Ffrengig fel Heartnut, Hicori, coed Pecan a Hybrid Pecan.

Yn ystod yr ymweliad byddwn hefyd yn cael taith o amgylch y berllan, a fydd yn dal i fod â chnau ar y coed, a'r coed wedi'u potio.

Ariennir yr ymweliad astudio hwn gan Tyfu Cymru, darperir Cinio, ond darparwch eich cludiant eich hun.

Bydd mesurau diogelwch Covid ar waith. Bydd manylion llawn yn cael eu hanfon at y rhai fydd yn mynychu ar ôl cofrestru.