corn-1841271_1920.jpg

This event has passed

Chris Creed yw un o’n harbenigwyr garddwriaeth mwyaf blaenllaw, a bydd yn cyflwyno sesiynau cyngor un-i-un a hyfforddiant grŵp.  Mae’n Uwch Ymgynghorydd Garddwriaeth ar ran ADAS. Gallwch ddarllen mwy am ei brofiad yma 

 

Mae’r rhith-gymhorthfa hon yn sesiwn galw heibio ar gyfer tyfwyr masnachol sydd wedi cofrestru gyda Tyfu Cymru.  Os nad ydych chi wedi cofrestru gyda’r prosiect eto, llenwch ein hadolygiad busnes a byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau.  

 

Yn yr un modd â’r holl hyfforddiant a ddarperir gan Tyfu Cymru, bydd ein rhith-gymhorthfa yn cael ei hariannu’n llwyr gan y prosiect.  

 

I fynychu’r rhith-gymhorthfa, nodwch eich manylion yma