vineyard-g3af71dc1a_1920.jpg

eginoedd hwn yn cynnig hyfforddiant wyneb yn wyneb i gyfranogwyr sy’n awyddus i wella a datblygu eu sgiliau. Wedi’i gyflwyno drwy gymysgedd o arddull ystafell ddosbarth a dysgu ymarferol yn y maes (mae gan Ancre Hill systemau delltwaith GDC a VSP).

*Nodwch fod y dyddiad yn amodol ar ddatblygiad eginoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn bresennol, e-bostiwch tyfucymru@lantra.co.uk