vegetable-2573149_960_720.jpg (1)

This event has passed

Mae sicrhau bod y bwyd rydych chi'n ei gynhyrchu yn ddiogel i'ch cwsmeriaid ei fwyta yn hanfodol ar gyfer iechyd y cyhoedd, tawelwch meddwl ac enw da eich busnes.

Mae'n bwysig sefydlu ffyrdd o weithio a fydd yn eich helpu i sicrhau bod hylendid bwyd da yn gywir drwy gydol eich prosesau o’r fforch i’r fforc!

Dyma gyflwyniad i ddiogelwch bwyd i arddwyr marchnad dan arweiniad Malcolm Laidlaw fydd yn cwmpasu ffynonellau micro-organebau, halogiad corfforol, halogiad cemegol ac alergenau, ynghyd â ffyrdd ymarferol o leihau'r risg o broblemau’n codi o'ch cynnyrch ffres.