Rhaglen Tyfu Cymru yn Dathlu Llwyddiant Rhoi Hwb i Arddwriaeth yng Nghymru
Rhaglen Tyfu Cymru yn Dathlu Llwyddiant Rhoi…

31 Mawrth 2023

Mae Tyfu Cymru, sydd wedi’i anelu at sbarduno twf a chynaliadwyedd yn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru, wedi cyrraedd amrywiae…

Busnesau garddwriaeth yn dathlu gwobrau am eu hymrwymiad eithriadol i ddatblygu yng Nghymru
Busnesau garddwriaeth yn dathlu gwobrau am eu…

02 Chwefror 2023

Mae Gwobrau Dysgwyr Diwydiannau’r Tir Lantra yn dathlu doniau’r unigolion a’r busnesau tir ac amgylcheddol gorau yng Nghymru, ac m…

Y Diweddaraf ar Gyflawni Tyfu Cymru
Y Diweddaraf ar Gyflawni Tyfu Cymru

21 Rhagfyr 2022

Mae Tyfu Cymru bellach wedi darparu dros 1,262 o ddiwrnodau hyfforddi gyda dros 3,000 o gyfranogwyr mewn hyfforddiant o bob rhan o…

Cyhoeddi Enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Garddwriaeth 2022…
Cyhoeddi Enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi G…

14 Tachwedd 2022

Mae'r enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, rhan o wobrau Dysgwyr Tir Lantra 2022 wedi'u cyhoeddi.

Tyfwr o Gaerdydd yn cynyddu cynhyrchiant a gwerthiant Poinsetia i Ganolfannau Garddio yn ne Cymru
Tyfwr o Gaerdydd yn cynyddu cynhyrchiant a gw…

11 Tachwedd 2022

Gyda’r rhan fwyaf o boinsetias yn y blynyddoedd diwethaf yn cael eu mewnforio i’r DU o’r Iseldiroedd, mae’n wych gweld un o’n meit…

Cyllid i Gefnogi Sector Garddwriaeth Cymru: Cynllun Datblygu Garddwriaeth:
Cyllid i Gefnogi Sector Garddwriaeth Cymru: C…

27 Hydref 2022

Mae'r cynllun Datblygu Garddwriaeth yn gynllun grant Cyfalaf sydd ar gael i gynhyrchwyr garddwriaethol masnachol presennol ledled…

Crynodeb Ymchwil – Mapio'r ddarpariaeth gyfredol o hyfforddiant garddwriaeth (a gofynion cyfredol y sector)
Crynodeb Ymchwil – Mapio'r ddarpariaeth gyfre…

22 Hydref 2022

Comisiynwyd astudiaeth newydd, o’r enw “Mapio’r ddarpariaeth gyfredol o hyfforddiant garddwriaeth (a gofynion cyfredol y sector)”…

TeTrimTeas – Cyfle i Gydweithio â Thyfwyr
TeTrimTeas – Cyfle i Gydweithio â Thyfwyr

09 Awst 2022

TeTrimTeas – Cyfle i Gydweithio â Thyfwyr, Gorffennaf 2022

Cynllunio Busnes – paratoi am arian grant
Cynllunio Busnes – paratoi am arian grant

07 Gorffennaf 2022

Mae Cynllun Busnes yn ddogfen hanfodol. Mae'n darparu cwmpas ysgrifenedig, glasbrint a chynllun gweithredu i'ch busnes eu dilyn. F…

Diweddariad ar Blaladdwyr | Diweddariad Pwysig ar Gynnyrch Diogelu Planhigion
Diweddariad ar Blaladdwyr | Diweddariad Pwysi…

13 Mehefin 2022

Rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr Cynhyrchion Diogelu Planhigion erbyn 22 Mehefin 2022 Os ydych chi’n fusnes, yn sefydliad n…

Mae Virgin Money wedi lansio cronfa gwerth £200 i gefnogi ffermwyr i bontio i Sero Net
Mae Virgin Money wedi lansio cronfa gwerth £2…

01 Mehefin 2022

Mae’r Gronfa Agri E wedi’i chreu i gefnogi ffermwyr gyda’r buddsoddiad a’r archwiliadau carbon sydd eu hangen i’w helpu i gyflawni…

Grantiau Bach – Dechrau Busnes Garddwriaeth
Grantiau Bach – Dechrau Busnes Garddwriaeth

26 Mai 2022

Mae'r cynllun Grantiau Bach – Dechrau Busnes Garddwriaeth wedi'i gynllunio i helpu newydd-ddyfodiaid i'r sector garddwriaeth yng N…

Diweddariad RGS –  Rhaglen Hyfforddi Ffermwyr y Dyfodol Cymru
Diweddariad RGS – Rhaglen Hyfforddi Ffermwyr…

10 Mai 2022

Mae Mannau Gwyrdd Gwydn wedi dechrau ar ei ail flwyddyn lle mae ffrwd waith 6 wedi canolbwyntio ar feithrin Sgiliau Ffermio Garddw…

Gweithredu rheolaethau llym ar fewnforion coed pinwydd a chedrwydd i wledydd Prydain
Gweithredu rheolaethau llym ar fewnforion coe…

28 Ebrill 2022

Cyflwyno rheoliadau brys i ddiogelu coedluniau a chryfhau bioddiogelwch er mwyn atal Ymdeithwyr y Pinwydd

Cyllid i Gefnogi Sector Garddwriaeth Cymru
Cyllid i Gefnogi Sector Garddwriaeth Cymru

05 Ebrill 2022

£227 miliwn i helpu economi wledig Cymru greu dyfodol mwy gwyrdd a chynaliadwy

Cydnabod tyfwyr gyda Gwobr Hyfforddi Garddwriaeth...
Cydnabod tyfwyr gyda Gwobr Hyfforddi Garddwri…

16 Mawrth 2022

Mae Gwobrau Dysgwyr Lantra, y sefydliad tir, yn dathlu doniau unigolion a busnesau tir ac amgylcheddol gorau Cymru a chydnabod dyf…

Dathlu Menywod mewn Garddwriaeth ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched!
Dathlu Menywod mewn Garddwriaeth ar Ddiwrnod…

08 Mawrth 2022

For more than a century people around the world have been marking 8 March as a special day for women. International Women's Day is…

Ymgynghoriad gan Defra i ganfod beth yw eich barn am ein mesurau arfaethedig i roi terfyn ar werthu mawn yng Nghymru a Lloegr.
Ymgynghoriad gan Defra i ganfod beth yw eich…

07 Mawrth 2022

Mae’r sectorau proffesiynol a masnachol yn y DU wedi wynebu heriau sylweddol yn y ddwy flynedd ddiwethaf o ran cyflenwi cyfrwng ty…

Strategaeth Bwyd Cymunedol
Strategaeth Bwyd Cymunedol

07 Chwefror 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol.

Dolydd Blodau Gwylltion – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
Dolydd Blodau Gwylltion – Gardd Fotaneg Gened…

06 Ionawr 2022

Dros y ganrif ddiwethaf, mae Cymru wedi colli 97% o’i dolydd blodau gwylltion. Yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, a reol…

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad (21 a 22 Mai)
Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad (21 a 22 Mai)

16 Rhagfyr 2021

Wrth i Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru ddychwelyd yn 2022, rydym yn falch o fod yn cymryd yr awenau unwaith eto ar gyfer…

Cyhoeddi Enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Garddwriaeth 2021…
Cyhoeddi Enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi G…

07 Rhagfyr 2021

Mae'r enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, rhan o wobrau Dysgwyr Tir Lantra 2021 wedi'u cyhoeddi.

Stori Lwyddiant am Arallgyfeiriad Vale Pick Your Own.
Stori Lwyddiant am Arallgyfeiriad Vale Pick Y…

22 Tachwedd 2021

Gwyliwch y fideo astudiaeth achos hon o ffermwyr cig, Rob a Rachel, sydd wedi arallgyfeirio’n llwyddiannus i arddwriaeth.

Rhoi Cynaliadwyedd ar flaen y gad
Rhoi Cynaliadwyedd ar flaen y gad

22 Tachwedd 2021

The horticultural industry has a significant role to play to tackle climate change, many growers are already leading the way on su…

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

11 Tachwedd 2021

Ffermio Fertigol (FfF) ac Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR) yw’r meysydd cynhyrchu bwyd sy’n datblygu gyflymaf, a disg…

Astudiaeth Achos Eat Your Greens
Astudiaeth Achos Eat Your Greens

13 Hydref 2021

Wrth symud i bentref ychydig y tu allan i Ddinbych yn 2016, rhoddwyd bocs llysiau i Liz a Chris Kameen yn eu cartref newydd fel a…

Ymweliad y Rhwydwaith Rheoli Plâu a Chlefydau’n Integredig â Seiont Nurseries.
Ymweliad y Rhwydwaith Rheoli Plâu a Chlefydau…

30 Medi 2021

Mae Tyfu Cymru, gan weithio gydag ADAS, wedi nodi bod argaeledd cynhyrchion diogelu planhigion confensiynol (e.e., pryfladdwyr a f…

Local communities set to flourish through new support in Wales
Local communities set to flourish through new…

07 Medi 2021

The Resilient Green Spaces project, led by UK charity Social Farms & Gardens, will pilot alternative and re-localised food systems…

Tyfu Cymru i arwain Grŵp Cynghrair Garddwriaeth Cymru
Tyfu Cymru i arwain Grŵp Cynghrair Garddwriae…

01 Medi 2021

Bydd y Grŵp Cynghrair Garddwriaeth yn helpu i ddiffinio gweledigaeth a strategaeth ar gyfer y sector garddwriaeth cyfan ledled Cym…

STORI LLWYDDIANT Cyfnod prysur i Honey Brook
STORI LLWYDDIANT Cyfnod prysur i Honey Brook

24 Awst 2021

Trosglwyddo sgiliau garddwriaet hol, o fam i ferch…

Astudiaeth Achos Pembrokeshire Chilli farm Gorffennaf 2021 
Astudiaeth Achos Pembrokeshire Chilli farm Go…

19 Awst 2021

Mae Pembrokeshire Chilli Farm, sydd wedi'i lleoli ger Neyland yn Sir Benfro, yn tyfu amrywiaeth eang o tsilis, er mwyn eu prosesu…

Ian Elliot, Cresswell Barn Farm
Ian Elliot, Cresswell Barn Farm

19 Awst 2021

Sut mae datblygu, buddsoddi cyfalaf ac ehangu’n dal i sicrhau bod busnesau’n tyfu yng Nghymru.

Enwebiad: Gwobr Peas Please Good Society
Enwebiad: Gwobr Peas Please Good Society

02 Awst 2021

Rydym yn falch iawn o gael ein cyhoeddi fel yr ail orau yng Ngwobrau Peas Please, sy'n dathlu cerrig milltir a chyflawniadau a wna…

Diweddariad Haf Llywodraeth Cymru 2021
Diweddariad Haf Llywodraeth Cymru 2021

30 Gorffennaf 2021

Gweler y newyddion diweddaraf gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dyddiadau pwysig, newidiadau i reolau a chyngor amserol.

Neville Stein, ymgynghorydd profiadol yn y diwydiant, sy’n ystyried dyfodol garddwriaeth yng Nghymru…
Neville Stein, ymgynghorydd profiadol yn y di…

31 Mawrth 2021

Mae gan Gymru hinsawdd ffafriol, priddoedd ffrwythlon, uchelgais, ac mae llawer o fentrau cymorth yn bodoli fel y rhai a ddarperir…

Tyfwyr yn cael eu cydnabod am eu hymrwymiad arbennig tuag at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus…
Tyfwyr yn cael eu cydnabod am eu hymrwymiad a…

12 Chwefror 2021

Mae Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru yn cydnabod y busnesau garddwriaeth gorau yng Nghymru am eu hymrwymiad rhagorol tuag at Ddatblygiad…

Cyhoeddi enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi garddwriaeth…
Cyhoeddi enwebeion ar gyfer Gwobr Hyfforddi g…

02 Chwefror 2021

Mae rhestr fer yr enwebeion wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobr Hyfforddi Tyfu Cymru, rhan o Wobrau Dysgwyr Diwydiannau’r Tir La…

Tyfu Cymru yn cyhoeddi rhaglenni hyfforddi newydd sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i'r diwydiant garddwriaeth yng Nghymru...
Tyfu Cymru yn cyhoeddi rhaglenni hyfforddi ne…

29 Ionawr 2021

Yn ddiweddar mae ymgyrchwyr wedi awgrymu targed y dylai tri chwarter y llysiau yr argymhellir i boblogaeth Cymru eu bwyta bob dydd…

Tyfu Cymru yn helpu i droi ‘castiau’ yn ‘geiniogau’ i dyfwyr pwmpenni Cymru…
Tyfu Cymru yn helpu i droi ‘castiau’ yn ‘gein…

14 Rhagfyr 2020

Ar ôl blwyddyn heriol iawn, ni allai’r amseru fod wedi bod yn waeth i ffermydd pwmpen yng Nghymru, gyda’r cyfnod atal byr yn digwy…

Prosiect Asedau Carbon ar gyfer Iechyd y Pridd – Cefnogi ffermwyr y DU sy’n darparu lles y cyhoedd
Prosiect Asedau Carbon ar gyfer Iechyd y Prid…

02 Rhagfyr 2020

Wrth i ffermwyr a thyfwyr weld cyllid Cynllun y Taliad Sylfaenol yn dirwyn i ben a chynllun peilot y system Reoli Tir er Lles yr A…

Mae FareShare Cymru yn ailgyfeirio bwyd sydd dros ben i blatiau pobl sydd ei angen
Mae FareShare Cymru yn ailgyfeirio bwyd sydd…

23 Tachwedd 2020

FareShare yw’r elusen ailddosbarthu bwyd sydd wedi bod ar waith hiraf yn y DU. Cafodd ei sefydlu oherwydd y gred na ddylid gwastra…

Cynhadledd yn dangos bod Iechyd Planhigion yn hanfodol o ran diogelu’r diwydiant garddwriaeth a’r amgylchedd yn y tymor hir....
Cynhadledd yn dangos bod Iechyd Planhigion yn…

13 Tachwedd 2020

Daeth dros 100 o gynrychiolwyr ynghyd o’r diwydiant garddwriaeth a siaradwyr gwych fel yr Athro Nicola Spence, Pippa Greenwood a’r…

Rheoli Chwyn mewn Stoc Meithrinfa
Rheoli Chwyn mewn Stoc Meithrinfa

04 Tachwedd 2020

Yn ddiweddar, siaradodd un o’n harbenigwyr hyfforddi, David Talbot sy’n Ymgynghorydd Garddwriaeth gydag ADAS â Wayne Brough o AHDB…

Cyfle i newydd-ddyfodiaid gael eu mentora mewn ffermio a thyfu
Cyfle i newydd-ddyfodiaid gael eu mentora mew…

13 Hydref 2020

Mae ceisiadau yn awr yn cael eu derbyn ar gyfer yr ail gam o raglen ar gyfer newydd-ddyfodiaid i ffermio sydd â diddordeb mewn twf…

Cyflwyno iechyd planhigion ar-lein...
Cyflwyno iechyd planhigion ar-lein...

11 Medi 2020

Mae Tyfu Cymru yn falch o lansio pythefnos 'Iechyd Rhithwir Planhigion mewn Garddwriaeth' ym mis Hydref, sy'n anelu at ddod â rhan…

Tyfu eich busnes ar-lein - lansio ein cyfres o gweminarau byr dros frecwast
Tyfu eich busnes ar-lein - lansio ein cyfres…

19 Mehefin 2020

Mae Tyfu Cymru yma i'ch cefnogi chi i gael eich busnes ar-lein, yn dechrau ar ddydd Gwener 26 Mehefin bydd Tyfu Cymru yn lansio gw…

Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfrif...
Stori Llwyddiant 35 o flynyddoedd ac yn cyfri…

09 Ebrill 2020

Mae’n rhaid bod Farmyard Nurseries yn gwneud rhywbeth yn iawn, oherwydd mae’r feithrinfa’n dathlu 35 o flynyddoedd o fasnachu a hy…

COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau
COVID-19 – Crynodeb o’r Cymorth i Fusnesau

07 Ebrill 2020

Mae’r dangosfwrdd hwn yn crynhoi’r pecyn a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae’n darparu’r camau i’…

Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwasanaethau
Coronafeirws (COVID-19) - Diweddariad i'n gwa…

17 Mawrth 2020

Mae Tyfu Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa o ran y Coronafeirws (COVID-19) a’r effaith ar fusnesau garddwriaeth yng Nghymru.

All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?
All Cymru dyfu mwy, ar ychydig o dir?

10 Chwefror 2020

Mae rhwydwaith wedi ei sefydlu gan Tyfu Cymru i gynorthwyo tyfwyr Cymreig i oresgyn rhai o’r heriau hyn. Yn ddiweddar, cynhaliodd…

Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu Hooton’s Homegrown i ail-fywiogi eu menter garddwriaeth
Mae hyfforddiant wedi'i ariannu 100% yn helpu…

04 Chwefror 2020

Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Ar ôl ein…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12
Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 12

18 Tachwedd 2019

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 10/06/2019 i 16/06/2019

Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu Cymru...
Tri rhwydwaith newydd wedi'u lansio gan Tyfu…

28 Hydref 2019

Yn dilyn llwyddiant y Rhwydwaith Ffrwythau Meddal, a lansiwyd yn gynharach yn y flwyddyn, mae’n bleser gan Tyfu Cymru gyhoeddi tai…

Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11
Crynodeb Newyddion Tyfu Cymru 11

07 Hydref 2019

Crynodeb o'n hoff eitemau newyddion garddwriaeth o bob rhan o'r wythnos - 03/06/2019 i 09/06/2019

#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not Flown' yn dal ymlaen?
#BritishFlowersWeek - A yw'r duedd 'Grown not…

12 Medi 2019

Yr wythnos hon rydym yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Blodau o Brydain, o flodau wedi’u torri, planhigion a dail i’r tyfwyr a’…

Diweddariad ar Iechyd Planhigion
Diweddariad ar Iechyd Planhigion

Daw’r diweddariad hwn ar iechyd planhigion wrth i Gymru a gweddill y DU gynnal Wythnos Genedlaethol Iechyd Planhigion, a hynny o 9-15 Mai. Nod yr wythnos hon yw anno…

FareShare lloffa
FareShare lloffa

Mae FareShare Cymru yn elusen sydd wedi'i lleoli yn ne Cymru sy'n gweithio gyda thyfwyr, cynhyrchwyr a gweithgynhyrchwyr yn y diwydiant bwyd a diod i droi problem am…

Llwyddiant Rhaglen Sgiliau Ffermio i’r Dyfodol
Llwyddiant Rhaglen Sgiliau Ffermio i’r Dyfodo…

Yn 2020, datblygwyd pecyn hyfforddi yn cwmpasu'r sgiliau sydd eu hangen i gynnal busnesau ffermio garddwriaethol. Ers lansio'r prosiect, mae dwy garfan o hyfforddeio…


Showing 1-1 of 61 results