Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol.

Hoffem glywed gan y rhai sydd eisoes yn ymwneud â phrosiectau / mentrau bwyd cymunedol yng Nghymru, i ddeall beth mae bwyd cymunedol yn ei olygu i chi, ac i ddysgu am eich profiad o fod yn rhan o brosiectau / mentrau bwyd cymunedol.

Nid ymgynghoriad ffurfiol mo hwn a bydd cyfleoedd pellach i ymgysylltu. Byddem yn ddiolchgar am eich mewnbwn trwy'r arolwg byr hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/newyddion-digwyddiadau/newyddion/arolwg-strategaeth-bwyd-cymunedol-cymru-2022