Mae Michael Hooton wedi bod yn y busnes garddwriaeth yn hirach na’r mwyafrif, gyda 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Wedi'i eni a'i fagu yn Swydd Lincoln, dechreuodd ffermio yn Gwydryn Hîr ym 1964, gan dyfu cnydau âr. Ym 1989, cyflwynwyd mefus i'r fferm, ac yna llysiau a chyfleuster Pick Your Own.


Mae stondin fferm dymhorol bellach wedi trawsnewid yn siop fferm sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Oherwydd y galw poblogaidd, agorwyd caffi hefyd, gan gyflogi llawer o bobl leol. Bellach mae gan Hooton’s Homegrown ddwy siop fferm lloeren, wedi’u lleoli yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, Caernarfon a James Pringle Weaver o Lanfairpwllgwyngyll.


Mae'r hyn a ddechreuodd unwaith fel busnes graddfa fach yn dewis eich mefus eich hun, mae gwerthu o fwrdd bach bellach wedi ehangu i dai gwydr 1000m2 Venlo, 450m2 o dwneli polythen a dros 20 hectar o dir i ddewis eich un chi. Mae teulu Hooton wedi dod yn bell o werthu asbaragws o’u drws cefn!


Fel llawer o fusnesau garddwriaeth yng Nghymru, mae Hooton’s Homegrown yn cyfaddef bod dod o hyd i lafur medrus yn her i’w busnes. Gyda chystadleuaeth gynyddol gan lawer o fanwerthwyr bwyd yn yr ardal, mae'n anodd gwneud i'ch hun sefyll allan.


“Yn Tyfu Cymru, rydym yn sicrhau bod ein holl argymhellion cyngor a hyfforddiant wedi'u teilwra 100% i'ch busnes a'i anghenion. Fel hyn, gallwn nodi’n union yr hyn sydd ei angen arnoch er mwyn ffynnu.”- Alice Coleman, Swyddog Datblygu Garddwriaeth


“Mae Tyfu Cymru yn siop un stop cyfeillgar ar gyfer popeth garddwriaeth a gall eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir beth bynnag yw'r cwestiwn” - Michael Hooton


Ar ôl ein hysbysu am eu gofynion penodol, derbyniodd Hooton’s gyngor 1: 1 a ariannwyd 100% gan un o’n darparwyr hyfforddiant, ADAS. Mae cael samplu pridd a dadansoddiadau maetholion a chyngor cnydio wedi caniatáu i Hooton’s ddod yn fwy cystadleuol yn y farchnad, trwy ennill gwybodaeth a mewnwelediad nad oedd ganddynt o'r blaen.


“Mae ymweliadau astudio Tyfu Cymru wedi agor ein llygaid, wedi rhoi llawer o syniadau newydd inni ac wedi ail-fywiogi ein menter arddwriaeth” - Michael Hooton


Ar ben hynny, roedd Hooton yn gwerthfawrogi’r cyfle i ymweld â busnesau tebyg eraill ar ‘ddyddiau darganfod ffeithiau oddi cartref’ i nôl awgrymiadau ac ymweliad â menter riwbob a gwrd.


“Mae angen partneriaeth Tyfu Cymru ar dyfwyr Cymru i ysgogi diwydiant garddwriaethol Cymru gyda thechnegau a datblygiadau cyfoes a hyrwyddo dyfodol hyfyw.” - Michael Hooton

 

Os hoffech wybod beth allai Tyfu Cymru ei wneud i'ch busnes, cysylltwch!