Mae prentisiaethau yn ffordd i unigolion ennill wrth iddynt ddysgu, ac ennill sgiliau a gwybodaeth werthfawr mewn swydd benodol.  Mae’r prentis ar ei ennill drwy gymysgedd eang o ddysgu yn y gweithle, hyfforddiant ffurfiol i ffwrdd o’r gwaith a’r cyfle i ymarfer sgiliau newydd mewn amgylchedd gwaith go iawn.
Mae prentisiaethau o fudd i gyflogwyr ac unigolion, a thrwy hybu sgiliau’r gweithlu maent yn helpu i wella cynhyrchiant economaidd.  Mae cyflogwyr sydd â rhaglen brentisiaeth sefydledig yn datgan bod cynhyrchiant yn eu gweithle wedi gwella 76% a dywedodd 75% bod prentisiaethau wedi gwella ansawdd eu cynnyrch neu wasanaeth.

 

Ond a fyddai prentis yn ychwanegu gwerth i’ch busnes chi?  A yw hyn yn gyfle i fynd i’r afael â bwlch mewn sgiliau? A sut fyddech chi’n mynd ati i gynnig prentisiaeth?  Mae gwybodaeth bellach ar gael am Brentisiaethau ar wefan Busnes Cymru: Prentisiaethau