Beth yw’r rheswm dros Lysiau Cam?

Hyd at 2009, roedd yna gamsyniad yn aml na fyddai manwerthwyr yn gallu gwerthu unrhyw ffrwythau neu lysiau nad oeddent yn ymddangos yn “berffaith”.
Ond yn sgil rheolau a ddaeth i rym yn 2009, symleiddiwyd y ffordd y gellir marchnata cynnyrch heb gamarwain defnyddwyr.  Felly, cyhyd a’u bod yn lân, heb unrhyw blâu neu glefydau, nid ydynt wedi pydru, ac maent wedi’u labelu gyda’u gwlad tarddiad, gall manwerthwyr fanwerthu fel y gwelant hwy orau.

Ond bron i 10 mlynedd yn ddiweddarach a gyda hyd at 40% o gnwd o lysiau yn parhau i gael ei wastraffu oherwydd gofynion esthetig archfarchnadoedd, a ydym wedi arfer gormod gyda’r llysieuyn perffaith?  O ble y daw safonau esthetig archfarchnadoedd?  A yw hyn o ganlyniad i’n harferion prynu?

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi dod yn fwy ymwybodol o wirioneddau gwastraff bwyd ar ôl datgelu bod y sector yn cynhyrchu 10 miliwn o dunelli o wastraff bwyd y flwyddyn.  Mae cogyddion enwog, gan gynnwys Jamie Oliver a Hugh Fearnley-Whittingstall hefyd wedi tynnu sylw at y mater, ac maent wedi ysgogi newid ym marn defnyddwyr am wastraff bwyd.

Ar ôl gwrando ar bryderon cwsmeriaid am wastraff bwyd, mae archfarchnadoedd yn dechrau croesawu llysiau cam, maent yn llacio eu gofynion esthetig ac maent hyd yn oed yn defnyddio llysiau cam mewn cynnyrch newydd.

Mae archfarchnadoedd y DU wedi addo lleihau gwastraff bwyd a diod o un rhan o bump erbyn 2025.  Mae’r addewid hwn yn rhan o Ymrwymiad Courtauld ac, o fis Tachwedd 2017, mae TyfuCymru yn falch eu bod yn un o lofnodwyr Ymrwymiad Courtauld 2025.

Mae galw cynyddol am lysiau cam ac mae hyd yn oed yn cael ei ddisgrifio fel un o’r tueddiadau bwyd mwyaf poblogaidd yn 2017 a 2018.  Felly, sut y gall tyfwyr yng Nghymru elwa?  Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i groesawu Llysiau Cam.Related Pages


Webinar: Asparagus; a diversification crop for Wales

The webinar covers establishment and production including organic. Chris Creed from ADAS led this webinar. He was joined by Phil Handley from Mostyn Kitchen Garden and Adrian from Bellis Brother's Farm Shop who gave a grower’s perspective on the bene…

14/05/2021 13:16:57

Organic Market Report 2019 - Insights

A report by the Soil Association revealed that the UK organic market is now worth £2.33 billion with a 5.3 percent growth in 2018...

19/03/2020 12:46:55

Embracing Wonky

Wonky, over-sized, under-sized and over-blemished - the fruits and vegetables that until recently, never made it down the supermarket aisle catwalk.

16/12/2019 15:44:34

Embracing Wonky

Wonky, over-sized, under-sized and over-blemished - the fruits and vegetables that until recently, never made it down the supermarket aisle catwalk.

16/12/2019 15:44:34

Soilless Cultivation For Herbs

The production of crops without soil, typically by hydroponics, using nutrient-enriched solutions with or without growing media, offers a unique opportunity for the Welsh horticulture sector. Hydroponic systems are particularly beneficial when produc…

16/12/2019 13:43:01

Soilless Cultivation For Leafy Salads

The production of crops without soil, typically through hydroponics, using nutrient-enriched solutions with or without growing media, offers a unique opportunity for the Welsh horticulture sector. These systems are particularly beneficial when produc…

16/12/2019 13:41:30

Grown not Flown Flowers

The cut flower market can learn a lot from the way the food and drink industry has promoted provenance and local sourcing as a way to tap into the increasing consumer interest in understanding where our food has come from. And it isn’t a huge step fr…

16/12/2019 13:39:34

Organic market insight

The Soil Association published their 2017 Organic Market report earlier this year, revealing that sales growth in the organic food and drink sector had grown for the 5th consecutive year, posting a 7.1% growth with sales reaching £2.1 billion.

16/12/2019 13:37:05