Dadlwythwch y daflen ffeithiau: Diogelwch Bwyd: Beth yw'r risgiau o fwyd?

Yn y Deyrnas Unedig cymerwn ddiogelwch bwyd yn ganiataol a phur anaml yr ystyriwn ba risg a allai fod yn gysylltiedig â bwyta. Mae bwyd diogel (bwyd na achosith salwch neu anaf) fel arfer yn rhywbeth y mae pobl yn ei ddisgwyl wrth brynu bwyd yn y DU.

Yn rhannol mae hyn oherwydd ein cyfreithiau diogelwch bwyd trylwyr, ond hefyd oherwydd pwysau gan gwsmeriaid a manwerthwyr i sicrhau’r safonau uchel iawn a welwn heddiw. Yn aml iawn mae manwerthwyr yn dibynnu ar gynlluniau ardystio ar gyfer proseswyr bwyd a thyfwyr cynnyrch ffres i gadw bwyd yn ddiogel.

 

Ydy hyn yn berthnasol i gynnyrch ffres?

Felly pan dyfwch gynnyrch ffres, beth yw’r peryglon diogelwch bwyd? Yn y diwydiant bwyd mae pedwar math o berygl yn bennaf. Y rhain yw:

  • Microfiolegol – yn bennaf, bacteria sy’n gallu dod o bridd, baw anifeiliaid, yr anifeiliaid eu hunain, dŵr ar gyfer dyfrio’r tir neu olchi anifeiliaid a phobl.
  • Cemegion - yn bennaf, plaleiddiaid a ddefnyddir i reoli pla ac afiechydon a metelau trwm sydd i’w cael mewn pridd.
  • Halogi neu lygru ffisegol – fel cerrig sy’n cael eu trapio mewn cnydau gwreiddlysiau, dail a brigau, neu ddarnau o wydr a metel o gyfarpar wedi torri.
  • Alergeddau – mae 14 alergedd wedi eu datgan yn gyfreithiol yn y DU. O ran cynnyrch ffres, maen nhw’n cynnwys cnau coed, grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten, seleri / seleriac, mwstard a ffa’r blaidd.

Hefyd, mae’r posibilrwydd o halogi bwyd yn faleisus a thwyll bwyd yn codi sydd, yn ogystal ag achosi problemau diogelwch bwyd, hefyd yn achosi twyll economaidd.

 

Crynodeb

Fel y gwelwn o’r uchod, mae cynnyrch ffres yn gysylltiedig â gwenwyn bwyd a gall ladd pobl. Ond gyda’r rhagofalon iawn, gall cynnyrch ffres a dyfwch, a gynaeafwch ac a werthwch fod yn ddiogel.

Mae bwyd diogel yn creu cwsmeriaid hapus ac iach ac yn rhoi enw da i’ch busnes.

Gall gwneud pethau’n anghywir arwain at gyhoeddusrwydd gwael, dirwyon a hyd yn oed carchar.

Yn y cylchlythyr nesaf byddwn yn trafod micro-organebau mewn cynnyrch ffres a rhai ffyrdd hawdd i leihau’r risg.

Dadlwythwch y daflen ffeithiau: Diogelwch Bwyd: Beth yw'r risgiau o fwyd?


Cynhyrchir y daflen ffeithiau hon fel rhan o'r Gyfres Hyfforddiant Gwarant Fferm

Casgliad o weminarau, hyfforddiant a chymorth yw’r Gyfres Hyfforddiant Gwarant Fferm. Mae’r gyfres wedi’i hanelu at dyfwyr sy’n ystyried gwneud cais am safonau neu gynlluniau amaethyddol. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno gan arbenigwr yn y diwydiant, sef Malcom Laidlaw o ML3 Technical. Mae mwy o wybodaeth am y rhaglen hon ar gael yma: Cyfres Hyfforddiant Gwarant FfermRelated Pages


Webinar: Crop Planning and Rotation – Field scale growing

Join Nick Bean (Springfields Produce), John Addams-Williams (Head of Field Operations, Puffin Produce Ltd) and Chris Creed (Senior Horticultural Consultant, ADAS) as they share their methods for success for field scale growing.

16/09/2021 13:38:51

Webinar: Crop Planning and Rotation – Small Growers

Crop rotation helps to reduce a build-up of crop-specific pest and disease problems and it organises groups of crops according to their cultivation needs. Additionally, crop rotations can improve soil structure and organic matter with this in mind cr…

16/09/2021 13:34:16

Webinar: Asparagus; a diversification crop for Wales

The webinar covers establishment and production including organic. Chris Creed from ADAS led this webinar. He was joined by Phil Handley from Mostyn Kitchen Garden and Adrian from Bellis Brother's Farm Shop who gave a grower’s perspective on the bene…

14/05/2021 13:16:57

Webinar: Veg network - Box scheme Financial session

Conventional and organic vegetable box schemes have increased in popularity significantly over recent years and sales topped £100 million last year. Ruth Evans an accountant who sits on the board for Cae Tan led this session. She outlined different…

07/05/2021 11:59:15

Webinar: Soil Health for Field Vegetable Growers

This event aimed to help growers understand how they can measure soil health and what they can do to protect and improve soil health on their farm. The meeting covered: What is soil ‘soil’ health? How can we measure it? Including options for in-field…

18/03/2021 13:59:56

Food Safety: What are the risks from food?

In the UK, we take food safety for granted, and very rarely consider what potential risks could be associated with eating. Safe food (being food that will not cause injury or illness) and is normally a given when food is bought in the UK.

10/02/2021 16:25:18

Food Safety: What are the risks from food?

In the UK, we take food safety for granted, and very rarely consider what potential risks could be associated with eating. Safe food (being food that will not cause injury or illness) and is normally a given when food is bought in the UK.

10/02/2021 16:25:18

Webinar: Introduction to Agricultural Standards for Commercial Horticulture Production

This introductory webinar will be an overview of what an agricultural standard is, the main standards in the UK (Red Tractor, M&S Select Farm, LEAF, Soil Association etc) and will cover GlobalG.A.P for those that may want to export. It will give grow…

25/01/2021 15:27:33

Welsh Fruit and Vegetable Production - Baseline Study

This baseline study for Tyfu Cymru was conducted by Dr. Amber Wheeler and looks at the opportunities for Welsh Fruit and Vegetable production.

26/06/2020 16:05:34

Tyfu Cymru and Charles Dowding Q&A - Part 2: No Dig Methods and Advantages for Intensive Cropping

Charles Dowding joins us for a Q&A session with Welsh commercial growers following his walk through of No Dig Methods and Intensive Cropping in part one of the webinar series.

12/06/2020 17:04:55

Tyfu Cymru and Charles Dowding Webinar Part 1: No Dig Methods and Advantages for Intensive Cropping

In the first part of this webinar Charles presents the benefits of no dig and intensive cropping with an online walk through of no dig growing covering all aspects from no dig polytunnels to planting, composting, multisowing and propagation.

12/06/2020 16:59:52

Asparagus: Spring Pest Control

This fact sheet details spring pest control tips for growing asparagus.

29/04/2020 10:34:34

Technical Advice Sheet from the Vegetable Network Power Hour

The Tyfu Cymru Vegetable Network have launched an online power hour in order to continue to support growers during the COVID-19 outbreak.

28/04/2020 16:59:01