Download the Toolkit: Tyfu Cymru Horticulture Action Plan 2020.pdf

Mae hybu ffermio garddwriaeth yn allweddol i gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddod allan o’r pandemig coronafirws ac fe’i nodir gan eu Tasglu Adferiad Gwyrdd fel llwybr i gyflymu trosglwyddiad ‘Cymru’ i economi carbon isel a chenedl iachach, fwy cyfartal.

Mae'r Cynllun Gweithredu hwn ar gyfer y Diwydiant Garddwriaeth Fasnachol yng Nghymru yn darparu map ac yn argymell camau i adeiladu yn unol ag amcanion strategol Llywodraeth Cymru.

Dan arweiniad Tyfu Cymru, prosiect a reolir gan Lantra, a chyda chyllid gan gynllun Cydweithrediad a Datblygu Cadwyn Gyflenwi Llywodraeth Cymru, mae'r Cynllun Gweithredu hwn ar gyfer Cymru yn amlinellu dull aml randdeiliad, cadwyn gyflenwi llawn i ddatblygu a chynnal cynhyrchiad masnachol bwytadwy a chynnyrch garddwriaeth addurnol yng Nghymru yn y tymor hir.

Dadlwythwch Gynllun Gweithredu Garddwriaeth 2020

Dadlwythwch Gynllun Gweithredu Garddwriaeth 2020 - Crynodeb Gweithredol