Download the Toolkit: Cleaning and Storage Toolkit - Welsh.pdf

Beth yw glanhau hadau:

Mae’n ymwneud ag echdynnu’r hedyn o’i ‘gynhwysydd’ a gwaredu popeth arall er mwyn gadael yr hedyn yn unig ar ôl. ‘Gwahanu’r gwenith o’r us.

 

Pam glanhau hadau?

  • Gallai fod plâu yn cuddio yn yr us a fydd yn difrodi’r hadau.
  • Gallai fod detritws a fydd yn trosglwyddo pathogenau i’r hadau neu a fydd yn hybu tyfiant llwydni.
  • Wrth hau hadau nad ydynt wedi’u glanhau, mae perygl ichi hau us yn ogystal gan achosi tyfiant sy’n dameidiog.
  • Bydd stoc derfynol o hadau sydd o ansawdd da yn cynnwys canran uchel o hadau ‘pur’ a chyfran isel iawn o sylweddau anadweithiol. E.e. darnau o hadau anhyfyw, hadau heb hadgroen, pridd, cerrig mân, cyrff ffwngaidd a hadau chwyn.

Bydd angen i hadau sy’n cael eu marchnata fodloni’r safonau prawf ‘purdeb’ fel yr arolygwyd gan Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Mae hadau a ardystiwyd felly yn dangos eu bod yn bodloni safonau ansawdd y DU ar gyfer purdeb a chyfradd egino. Am fwy o wybodaeth https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/602853/seed-certification-technical-annex.pdf.

 

Beth sydd yn y pecyn cymorth?

Mae ein pecyn cymorth glanhau a storio hadau defnyddiol yn cynnwys:

  • Pa offer sydd eu hangen ar gyfer glanhau hadau
  • Glanhau cnydau mawr, sydd â hadau sych
  • Glanhau cnydau llai, sydd â hadau sych
  • Glanhau cnydau sydd â hadau gwlyb
  • Sychu a storio hadau

I lawrlwytho'r pecyn cymorth, cliciwch yma: Pecyn Cymorth: Glanhau a Storio hadauRelated Pages


Planning For Seed Crops

Planning Annual & Biennial Seed Crops See Vegetable Seed Training Programme – Session 3 (Planning) Webinar for more information.

12/11/2021 13:01:12

Seed Cultivation - Seed Quality

Seed producers want to produce the best quality seeds. As growers we know that good quality seeds will show better germination rates and store for longer. They produce healthier plants with a greater resistance to pests and diseases and will produce…

12/11/2021 12:49:58

Vegetable Seed Training Programme: Webinar 10

Intermediate seed saving – Routes to Market. In this webinar we start with talking about being contracted to grow seed.

22/10/2021 15:58:59

Seed Cleaning and Storage

Seed cleaning is getting the seed out of its ‘container’ and removing anything else to just have the seed left.  ‘Separating the wheat from the chaff’.

08/10/2021 10:18:07

Webinar: Vegetable Seed Training Programme - Webinar 9 - Managing and processing your seed

Our 12-month seed production training is designed to give you the tools to grow open pollinated vegetable seed crops competently.

17/09/2021 16:27:08

Webinar: Vegetable Seed Training Programme - Webinar 8 - Harvesting and cleaning your seed

Our 12-month seed production training is designed to give you the tools to grow open pollinated vegetable seed crops competently.

17/09/2021 15:44:47

Webinar: Vegetable Seed Training Programme - Webinar 7: Plant Selection 2

Our 12-month seed production training is designed to give you the tools to grow open pollinated vegetable seed crops competently.

16/07/2021 11:14:22

Vegetable Seed Training Programme: Webinar 5

The session will re-cap on the basic genetics of seed production, including what is meant by “true to type” and the importance of population size in relation to the selection of inbreeding and outbreeding vegetables. We will look at roguing and selec…

02/06/2021 14:20:31

Vegetable Seed Training Programme: Webinar 4

Our 12-month seed production training is designed to give you the tools to grow open pollinated vegetable seed crops competently. The course is being delivered as a partnership between Tyfu Cymru and the UK Seed Sovereignty Programme. We will welcome…

29/04/2021 14:48:56

Vegetable Seed Training Programme: Webinar 3

Our 12-month seed production training is designed to give you the tools to grow open pollinated vegetable seed crops competently. The course is being delivered as a partnership between Tyfu Cymru and the UK Seed Sovereignty Programme. We will welcome…

31/03/2021 17:56:09

Plant Reproduction Toolkit

This toolkit forms part of the Tyfu Cymru Intermediate Vegetable Seed Training Programme.

19/02/2021 18:22:04

Vegetable Seed Training Programme: Webinar 1 – Seed Sovereignty

Producing an open pollinated seed crop on your farm can improve the quality of your future crops, increase plant adaptation to local conditions, give you access to new varieties and new skills. Seed production can also bring an added income stream to…

02/02/2021 16:21:49

Seed Training Programme - Webinar 3 Selection of crop for seed

This third session will look at the principle involved at the selection stage through to harvest. The session covers: Importance of population size to inbreeders/outbreeders The role of selection in seed production – how to determine what is “true-to…

04/08/2020 11:11:39

Seed Training Programme - Webinar 2: Cultivation of trickier crops for seed

The second cultivation session builds on the first session and look at trickier crops – annuals that will readily cross-pollinate and biennials that require overwintering methods. The crops covered in this session are: Runner bean Broad bean Cucurbit…

23/07/2020 15:01:20

Seed Training Programme - Webinar 1: Cultivation of simple crops for seed

This session introduces the key principles and looks at what we would consider the easiest crops to cultivate for seed – annuals that self-pollinate or annuals with simple isolation and pollination requirements.

23/06/2020 14:17:11

Seed Production Resources

The Gaia Foundation and Tyfu Cymru are working in partnership to deliver training in open pollinated vegetable seed production in 2020.

24/03/2020 17:30:06