Download the Toolkit: NCSC_Cyber Security Guide for Farmers- digital.pdf

Mae'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) wedi gweithio gyda'r Undeb Ffermwyr Cenedlaethol (NFU) i gefnogi'r Sector Amaethyddiaeth a Ffermio gyda'r canllaw seiberddiogelwch hwn a grëwyd yn arbennig ar gyfer y diwydiant.

Mae'r defnydd cynyddol o e-bost, offer cyfrifo ar-lein, systemau talu ar-lein yn ogystal ag offer ffermio awtomataidd yn golygu ei bod yn gynyddol bwysig i ffermwyr a chymunedau gwledig edrych ar eu hamlygiad cynyddol i risgiau seiber a sut y gallant amddiffyn eu hunain a'u busnesau orau.


Ysgrifennwyd y canllaw i fod yn glir ac yn ddealladwy ar gyfer ystod o alluoedd technegol, i'ch helpu chi i ddod yn fwy ymwybodol neu wella'ch gwybodaeth am fesurau seiberddiogelwch. Mae'n cynnig cyngor ar ffurf awgrymiadau i chi ei weithredu'n hawdd i ddod yn fusnes mwy gwydn a diogel.

Mae'r cyngor, sydd i'w gael yn llawn ar wefan NCSC, yn cynnwys arweiniad ar

  • amddiffyn eich fferm rhag meddalwedd faleisus;
  • cadw dyfeisiau'n gyfredol;
  • ble i fynd am help;
  • delio â negeseuon e-bost sgâm, negeseuon testun, a galwadau ffôn.

Mae'r NCSC wedi ymrwymo i godi seiberddiogelwch a gwytnwch ar draws pob rhan o'r DU, ac mae hyn yn cynnwys cefnogi busnesau, y byd academaidd, a'r sector elusennol, yn ogystal â'r cyhoedd trwy'r ymgyrch Seiber Ymwybodol.

Crëwyd y canllaw Seiberddiogelwch gan yr NCSC a'r NFU ac mae'n cynnwys gwybodaeth sector cyhoeddus wedi'i thrwyddedu o dan Drwydded Llywodraeth Agored v3.0. Mae'r canllaw hwn ar gael i'w lawr lwytho isod mewn Saesneg.