Mae’r galw am gynnyrch lleol yn parhau i gynyddu yn y DU.  Mae ein Rhwydwaith Llysiau yn canolbwyntio ar helpu tyfwyr llysiau i lwyddo, drwy ddarparu gwybodaeth wedi’i theilwra.  Chwiliwch yma am ddyddiau hyfforddi’r rhwydwaith arbenigol, gweminarau cyngor technegol ac unrhyw wybodaeth arall sydd wedi’i theilwra ar gyfer tyfwyr Llysiau.

Os hoffech chi ymuno â busnesau sydd o’r un feddwl yn ein digwyddiadau rhwydwaith, dechreuwch ar eich siwrnai heddiw drwy gwblhau ein Adolygiad Busnes

 

Tudalennau Cysylltiedig

Gwybodaeth am y farchnad organig

Cyhoeddodd Cymdeithas y Pridd eu hadroddiad ar y Farchnad Organig 2017 yn gynharach eleni, gan ddatgelu bod twf gwerthiannau yn y secto…

Croesawu’r Cam

Cam, rhy fawr, rhy fach a gormod o namau – y ffrwythau a’r llysiau nad oeddent byth, hyd at yn ddiweddar, yn cyrraedd silffoedd yr arch…

Taflen Cyngor Technegol o Gweminar Rhwydwaith Llysiau

Mae Rhwydwaith Llysiau Tyfu Cymru wedi lansio awr bŵer ar-lein er mwyn parhau i gefnogi tyfwyr yn ystod yr achosion o COVID-19.

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelod…

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Diogelwch Bwyd: Beth yw'r risgiau o fwyd?

Yn y Deyrnas Unedig cymerwn ddiogelwch bwyd yn ganiataol a phur anaml yr ystyriwn ba risg a allai fod yn gysylltiedig â bwyta. Mae bwyd…

Amaethu Di-Bridd ar gyfer Saladau Deiliog

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, fel arfer drwy hydroponeg, gan ddefnyddio atebion sy’n llawn maetholion gyda neu heb gyfrwng tyfu, yn c…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Perlysiau

Mae cynhyrchu cnydau heb bridd, drwy hydroponeg fel arfer, gan ddefnyddio atebion wedi’u gorfaethu gyda neu heb gyfryngau tyfu, yn cynn…

Asbaragws: Rheoli Plâu'r Gwanwyn

Mae'r daflen ffeithiau hon yn manylu ar awgrymiadau ar gyfer rheoli plâu'r gwanwyn wrth dyfu asbaragws.

Webinar: Soil Health for Field Vegetable Growers

This event aimed to help growers understand how they can measure soil health and what they can do to protect and improve soil health on…