Mae aelodau’r Rhwydwaith Ffrwythau Meddal wedi cymryd rhan mewn teithiau astudio drwy Gymru a Lloegr, a alluogodd iddyn nhw weld ac astudio amrediad o fusnesau a chwmnïau ffrwythau meddal masnachol.  Yn awr, y nod yw datblygu’r dysgu a ddeilliodd o’r teithiau, gyda chymysgfa o ddyddiau hyfforddi arbenigol ar gyfer rhwydweithiau a chyngor technegol arbenigol un i un wedi’i deilwra ar gyfer eich busnes.

“Rydym wedi bod yn tyfu ffrwythau meddal ar ein fferm ger Aberystwyth am y deg mlynedd ar hugain ddiwethaf, sy’n amlwg â’i heriau ei hun!  Yn ddiweddar, gwnaethom fynychu digwyddiad Rhwydwaith Ffrwythau Tyfu Cymru a gynhaliwyd ar fferm Littywood, Swydd Stafford, ac mae’n rhaid i mi ddweud, roedd yn hynod ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth”. 

Mark Lloyd, Fferm Penlanlas, Ceredigion

Tudalennau Cysylltiedig

Pigo Eich Hun (PYO)

Yn ein cyfres o fewnwelediadau diwydiant, rydym yn darparu rhywfaint o gefndir i'r farchnad, yn ogystal â rhai awgrymiadau da ar sicrha…

Casglu Eich Hun: Gwybodaeth angenrheidiol i gael marc 5…

Rhan dau o'n Taflen Ffeithiau Dewiswch Eich Hun sy'n canolbwyntio ar Farchnata a Chynghorau Technegol Gorau ...

Cynhyrchu Ffrwythau a Llysiau Cymru - Astudiaeth waelod…

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar gyfer Tyfu Cymru gan Dr. Amber Wheeler

Tyfu Mefus Pen Bwrdd Heb Bridd

Hyd at 1997, roedd y diwydiant cynhyrchu mefus yn y DU yn gymharol gyson, er bod ansawdd y ffrwythau yn amrywiol ac yn cael eu pigo yn…

Rheoli Clefydau a Chwyn - Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes ffrwythau meddal, ond mae angen rheoli plâu a chlefydau’n e…

Rheoli Clefydau Ffrwythau Perthi

Gall cyrens, eirin Mair a llus fod yn ychwanegiadau pwysig at unrhyw fusnes ffrwythau meddal, ond mae angen rheoli plâu a chlefydau’n e…

Plâu Ffrwythau Meddal

Mae'r taflenni ffeithiau hyn yn amlinellu rhai o'r plâu cyffredin a geir mewn cnydau ffrwythau meddal.

Taflen Cyngor Technegol Mefus a Mafon Mai 2020

Mae'r daflen ffeithiau hon yn darparu cyngor technegol ar reoli'ch cnydau mefus a mafon.

Dalen Cyngor Technegol - Ffrwythau Meddal - Mehefin

O safbwynt tyfu, bu hwn yn dymor anodd cyn belled. Cawsom saith mis o dywydd gwlyb, wedyn dau fis o dywydd sych, poeth ac mae hyn wedi…

Taflen Cyngor Technegol Nodiadau Ffrwythau Meddal - Go…

Mae'r tymor wedi mynd rhagddo’n dda hyd yn hyn, ac er bod rhai tyfwyr yn edrych i orffen pigo cyn bo hir bydd eraill yn parhau hyd yr h…

Daflen Cyngor Technegol Mafon a Ffrwythau Cansen

Mae'r daflen gyngor dechnegol hon yn canolbwyntio ar Sefydlu a Gofalu am Blanhigfeydd,Monitro a Rheoli Plâu, Phytophthora, Gwiddon Cans…