Mae Yr Athro David Skydmore - Arbenigwr Iechyd Planhigion yn crynhoi’r prif negeseuon sydd wedi deillio o gyflwyniadau a thrafodaethau’r Gynhadledd. Bydd yn amlinellu rhai o’r cyfyngiadau i’r diwydiant sydd wedi cael eu nodi yn ystod y Gynhadledd a beth allwn ni ei wneud amdanynt. Bydd Sarah Gould - Rheolwr Prosiect, Tyfu Cymru yn gorffen drwy amlinellu’r cyfleoedd ar gyfer y sector garddwriaeth a’r opsiynau ar gyfer cynnydd yng Nghymru. Bydd hefyd yn crynhoi sut y gallwn ni wneud y defnydd gorau o ganlyniadau’r Gynhadledd.