Mae Cynghrair Plant Healthy wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu planhigion iach. Mae wedi paratoi’r Safon Rheoli Iechyd Planhigion yn ogystal â llunio’r Cynllun Ardystio Plant Healthy a fydd yn galluogi busnesau i ddangos eu bod nhw’n cydymffurfio â’r Safon. Dyma ddatblygiad sylweddol fydd yn annog gwelliannau o ran iechyd planhigion gan arwain at ddiwydiant garddwriaeth cryfach. Bydd y cyflwyniad hwn yn gyfle defnyddiol iawn i gyflwyno tyfwyr i’r Safonol a’r Cynllun ac i ddeall sut maen nhw’n gweithio. Yn dilyn y cyflwyniad bydd sesiwn Holi ac Ateb fyw i gyfranogwyr y Gynhadledd ofyn eu cwestiynau.