Bydd y rhwydwaith Addurnol yn cyflwyno gweithdai hyfforddi, cyngor technegol un i un ac ymweliadau astudio ar gyfer busnesau Addurnol yng Nghymru.  Wedi’i anelu at dyfwyr Addurnol sy’n ystyried cynyddu eu busnes a datblygu addysg flaenorol ar gyfer tyfu eich busnes yn y dyfodol.

A oes gennych chi ddiddordeb?  Fel rhan o’r rhwydwaith hwn, ymunwch â Tyfu Cymru a busnesau sydd o’r un feddwl.

Tudalennau Cysylltiedig

Blodau sydd wedi’u Tyfu ac nid eu Mewnforio

Gall y farchnad blodau sydd wedi’u torri ddysgu llawer o’r ffordd y mae’r diwydiant bwyd a diod wedi hyrwyddo tarddiad a ffynonellau ll…

Diagnosis Iechyd Planhigion mewn Planhigion Addurnol

Mewn garddwriaeth fasnachol, mae plâu a chlefydau planhigion yn arwain at golledion o ran cynhyrchiant, a cholledion o ran gwerthiant y…

Tyfu Heb Bridd ar gyfer Cnydau Addurniadol

Mae tyfu planhigion heb bridd yn ddull manwl o ddarparu dŵr a maetholion er mwyn cyflawni galw’r cnwd; oherwydd bod argaeledd uwch adno…

Taflen Cyngor Technegol: Diogelu Planhigion Addurnol

Dylai rheoli plâu a chlefydau yn effeithiol bob amser ddechrau gyda rheolaeth ddiwylliannol, a dylech gynllunio'ch holl weithgareddau r…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Lafant

Gall lafant fod yn gnwd newydd ac anarferol y gellir ei integreiddio i ystod o ddaliadau tyfu cyffredin, a gall hyd yn oed integreiddio…

Taflen Cyngor Technegol: Rheoli Chwyn mewn Planhigion A…

Yr amddiffyniad cyntaf y dylech ei weithredu yn erbyn chwyn yw rheolaethau diwylliannol; ni fydd unrhyw chwynladdwyr a raglennir yn gw…

Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen…

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol, gellir defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys ynddi yn gy…

Rhwydwaith Planhigion Addurniadol Tyfu Cymru - Rhaglen…

Mae'r rhaglen chwistrellu hon wedi'i hysgrifennu ar gyfer cnydau addurnol, gellir defnyddio cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys ynddi yn gy…

Bioddiogelwch Planhigion - Gweminar

Bioddiogelwch Planhigion ym Masnach Planhigion Addurnol Cymru - Trosolwg gan Dr David Skydmore. Lawrlwythwch y pecyn sleidiau yn Gymrae…

Webinar: Tyfu Cymru: Flower Network - Soil Health and h…

Elizabeth Stockdale currently leads the Soil Biology and Soil Health Partnership funded by AHDB and BBRO. In this seminar she draws on…