Bydd Rhwydwaith Tyfwyr Blodau i’w Cymru yn darparu gweithdai hyfforddiant, cyngor technegol un i un ac ymweliadau astudio a fydd wedi’u cyllido 100% ar gyfer busnesau blodau i'w yng Nghymru. Bydd y rhwydwaith yn ceisio gwella'r ymgysylltiad gyda thyfwyr blodau i'w masnachol ledled Cymru gyda’r nod o weithredu camau datblygu ymarferol i dyfu busnesau.Bydd y rhain wedi cael eu hanelu at dyfwyr sydd eisiau gwella eu gwybodaeth gan gynnwys y rheini sydd newydd ymuno â’r diwydiant tyfu blodau i'w ac adeiladu ar yr hyn sydd wedi’i ddysgu o'r blaen er mwyn tyfu i’r dyfodol.

Oes gennych chi ddiddordeb? Ymunwch â Tyfu Cymru a busnesau tebyg i’ch busnes chi fel rhan o’r rhwydwaith hwn drwy anfon neges i tyfucymru@lantra.co.uk

Tudalennau Cysylltiedig

A ddylem ddweud na wrth ewyn blodau?

Ni ellir osgoi’r diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr a’r cyfryngau ynglŷn â gwastraff plastig a goblygiadau hyn ar yr amgylchedd. Yn…

Tyfu Blodau i’w Torri Drwy'r Flwyddyn

Gallwch dyfu amrywiaeth enfawr o blanhigion o goed a llwyni i flodau unflwydd a bylbiau ac mae hyn yn golygu y gallwch eu cynaeafu am b…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Lafant

Gall lafant fod yn gnwd newydd ac anarferol y gellir ei integreiddio i ystod o ddaliadau tyfu cyffredin, a gall hyd yn oed integreiddio…

Taflen Cyngor Technegol: Tyfu Blodau’r Haul

Gall blodau’r haul fod yn ychwanegiad deniadol iawn i amrywiaeth eang o fusnesau. Gallant gael eu gwerthu ochr yn ochr ag amrywiaeth o…

Cyfleoedd a gwybodaeth ymarferol i dyfwyr sydd eisiau d…

Ydych chi'n newydd i ffermio blodau yng Nghymru? Ydych chi eisiau arallgyfeirio i ffermio blodau? Yn yr erthygl hon, mae Tyfu Cymru yn…

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona o Electric Daisy F…

Ymweliad Astudio Rhithwir gyda Fiona yn Electric Daisy Flower Farm gan ddod â chipolwg i chi ar ei busnes a'i thaith yn tynnu sylw at y…

Webinar: Tyfu Cymru: Flower Network - Soil Health and h…

Elizabeth Stockdale currently leads the Soil Biology and Soil Health Partnership funded by AHDB and BBRO. In this seminar she draws on…