berries-2277_1920.jpg

This event has passed

Gweithdy ar ffrwythau PYO, gan gynnwys mefus a mafon, yn ogystal ag ychwanegion gyda ffa llydain a blodau.

Cyfle i weld busnes a sefydlwyd yn 2019 o faes gwyrdd, sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn o gynhyrchu. Fel arfer, cymysgedd da o dyfwyr newydd a phrofiadol, felly byddwch yn barod am ddigonedd o rannu gwybodaeth a syniadau. Yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ystyried dechrau busnes, newydd-ddyfodiaid a chynhyrchwyr presennol.

Ymdrinnir â phob agwedd ddiwylliannol; cnydio wedi'i raglennu o fis Mehefin i fis Medi, rheoli plâu a chlefydau’n integredig (IPDM), maeth cnydau, tyfu hydroponig, dewis amrywogaethol.

Amserlen:

  • 10:30 - Cyrraedd
  • 11:00 - Taith gerdded a thrafod cnydau
  • 13:30 - Cinio (a ddarperir)
  • 14:30 - Gorffen