Hooper Training and Consultancy

Mae Hooper Training and Consultancy yn gwmni sy’n cynnig hyfforddiant ac atebion, ac sydd yma i’ch helpu chi i wella eich busnes neu er eich budd personol. Rydyn ni’n arbenigo ym maes Hyfforddiant TG Microsoft, gan gynnwys Office 365; Six Sigma; Project Management ac Asesu NVQ. Mae modd teilwra’r holl gyrsiau rydyn ni’n eu cynnig ar gyfer eich anghenion, eich busnes neu eich diwydiant, dim ond i chi ofyn i ni. Rydyn ni ar gael ar gyfer diwrnodau hyfforddi, ymgynghori neu reoli prosiectau.

https://www.htacs.co.uk/