Andrew Hewson

Planhigion addurniadol (Stoc Meithrinfa Caled, planhigion i’w plannu allan a phlanhigion potyn).

Mae Andrew yn ffigwr adnabyddus yn y diwydiant ac yn gynghorydd ADAS profiadol sydd wedi gweithio'n agos gyda thyfwyr masnachol, adrannau'r llywodraeth a chyrff garddwriaethol amrywiol. Mae'r rhain yn cynnwys Defra, y Gymdeithas Manach Garddwriaethol (HTA) a'r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth Garddwriaeth (AHDB), lle mae wedi arwain nifer o brosiectau trosglwyddo gwybodaeth proffil uchel, yn enwedig ar Arferion Amgylcheddol Gorau, Rheoli Cnydau yn Integredig, Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, ac Arfer Gorau Lluosogi Planhigion.

Mae hefyd wedi arwain llawer o ddiwrnodau astudio / gweithdai i dyfwyr ac wedi ysgrifennu neu gyd-ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau diwydiant / AHDB, sy'n cynnwys: Cynhyrchu planhigion parhaol, Arferion Gorau Storio Oer, Lluosogi Planhigion ac Arferion Gorau Taenu Chwistrell (DVD). Gan gynnwys planhigion addurniadol ac arbenigo mewn Stoc Galed (HNS), mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn lluosogi, cynhyrchu llinellol a thyfu mewn cynwysyddion.

Cyn ymuno ag ADAS, bu Andrew yn gweithio yng nghanol Llundain i’r Parciau Brenhinol ac yna meithrinfeydd Hillier Nurseries yn Hampshire, ar ôl astudio yng Ngholeg Writtle. Bu hefyd yn golofnydd rheolaidd cylchgrawn Horticulture Week ac mae'n gyn-dderbynnydd Ysgoloriaeth Teithio IPPS Mary Helliar, lle ymgymerodd â thaith astudio stoc helaeth yng Ngogledd America. Yn angerddol am blanhigion, mae ei ddiddordebau hamdden yn cynnwys garddio, darllen, celf, cerddoriaeth, chwaraeon a theithio.
Andrew Hewson, NDH (RHS), MBPR (Hort)

 

Proffil: adas.uk