Crynodeb o'r Negeseuon Allweddol o Gynhadledd Iechyd Planhigion mewn Garddwriaeth 2020

Mae Yr Athro David Skydmore - Arbenigwr Iechyd Planhigion yn crynhoi’r prif negeseuon sydd wedi deillio o gyflwyniadau a thra…

Adnabod a Rheoli Plâu a Chlefydau gyda Bransford Webb

Mae Bransford Webb yn un o brif dyfwyr planhigion addurnol yn y DU. Dyma astudiaeth achos wedi’i ffilmio o ddefnydd Bransford…

Astudiaeth Achos Rheoli Plâu yn Integredig gyda Springfields Fresh Produce

Mae Nick a Pat Bean wedi bod yn tyfu llysiau a ffrwythau meddal yn llwyddiannus yn Sir Benfro ers blynyddoedd lawer, gan arwa…

Plâu a Chlefydau: bygythiadau, diagnosis a hysbysu

Mae’r hanfodol bod plâu ac afiechydon yn cael eu cofnodi’n gywir cyn y gallan nhw gael eu rheoli’n effeithlon a chyn y gellir…

Cyflwyniad i'r Safon Rheoli Iechyd Planhigion

Mae Cynghrair Plant Healthy wedi cael ei sefydlu gyda’r nod o helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu planhigion iach. Mae wedi p…

Trafodaeth panel ar ddeddfwriaeth a pholisi bioddiogelwch

Yn y cyflwyniad hwn mae Prif Swyddog Iechyd Planhigion y DU yn disgrifio pwysigrwydd cynnal bioddiogelwch i rwystro lledaenia…

Cynnal Safle Bioddiogel yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae'r cyflwyniad hwn gan y Curadur Garddwriaeth, Will Ritchie, yn cyflwyno'r arferion iechyd planhigion sy’n cael eu defnyddi…