Mae ein cwrs blwyddyn o hyd mewn Cynhyrchu Hadau Llysiau Canolradd wedi’i gynllunio i fynd â chi drwy wleidyddiaeth ac ymarferoldeb cynhyrchu hadau ar eich fferm. Byddwn yn edrych ar sut i amaethu, dethol a chynaeafu hadau, gan gynnwys sut i dyfu hadau i safon fasnachol i’w gwerthu. Byddwn yn edrych ar foeseg cynhyrchu hadau a hanes tyfu hadau yn y DU.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng y Rhaglen Sofraniaeth Hadau a Tyfu Cymru. Mae’r cwrs yn cynnwys gweminarau, grwpiau astudio ar-lein a thyfu annibynnol, ac mae wedi’i gynllunio i redeg drwy gydol y flwyddyn. Dylai cyfranogwyr fynychu pob un o’r 10 sesiwn, yn ogystal â thyfu eu cnwd hadau eu hunain ar eu fferm.

Bydd yr holl sesiynau’n cael eu hwyluso gan Gydlynydd Sofraniaeth Hadau Sefydliad Gaia yng Nghymru:  katie@gaianet.org

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â ni yn tyfucymru@lantra.co.uk neu katie@gaianet.org

 

Sesiwn 1 – Sofraniaeth Hadau

Dydd Iau 5 Mai 4pm - 5pm  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvdOCpqzstEtXLpHH_Fmi6irUJ7t6FT5fh

Bydd y sesiwn cyntaf hwn yn edrych ar gefndir y Rhaglen Sofraniaeth Hadau a’r bartneriaeth gyda Tyfu Cymru. Bydd yn edrych ar gyfleon mewn meysydd fel addasu’r fferm, cyfnewid hadau, gwerthu hadau, magu planhigion cyfranogol ac amrywiaeth enynnol.

Trosolwg:

 • Hanes Hadau
 • Tirwedd Wleidyddol Hadau
 • Arferion tyfu agroecolegol

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/vegetable-seed-training-programme-webinar-1-seed-sovereignty/

Sgwrs am Wleidyddiaeth Hadau gan Helene Schulze (Rhaglen Sofraniaeth Hadau)

Crynodeb 3 munud o Sofraniaeth Hadau a crynodeb 3 munud o golli amrywiaeth cnydau: 

  

 

Sesiwn 2 – Atgynhyrchu a Chynllunio Planhigion

Dydd Iau 12 Mai 4pm - 5pm 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkceGrqDMpEtPLbM4N_aOHViOD7oRRqQvl

 Trosolwg

 • Botaneg planhigion sylfaenol
 • Peillio: pryfed, gwynt, hunan
 • Strategaethau ynysu sylfaenol
 • Meintiau poblogaethau: mewnfridio ac allfridio
 • Blynyddol: trosolwg o ystyriaethau
 • Dwyflynyddol: trosolwg o ystyriaethau
 • Cylchdro
 • Gofynion gofod
 • Strwythurau cefnogi

 

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/vegetable-seed-training-programme-webinar-2-plant-reproduction/

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/vegetable-seed-training-programme-session-3/

 

Sesiwn 3 – Amaethu

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvcO-trjooHtTA5TXjzSq5sujK2lSLQGM_

Trosolwg

 • Cnydau hadau iach
 • Ansawdd
 • Plâu ac afiechydon hadau
 • Profi hadau
 • Cadw cofnodion
 • Storio

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-intermediate-vegetable-seed-training-session-4/

Gwyliwch y ffilm ‘DYI Seeds’ ar gyfer y cnwd rydych chi’n ei dyfu: https://www.diyseeds.org/en/films/

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/toolkits/toolkit-seed-cultivation-seed-quality/

 

Sesiwn 4 – Dethol

Dydd Iau 9 Mehefin 4pm - 5pm 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdeGpqT8vGtPr5jPfZhVZ-Cd4LtS8u8JE

Trosolwg

Geneteg sylfaenol

 • Dethol mewnfridwyr
 • Dethol allfridwyr
 • Beth i'w ddethol ar gyfer

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-intermediate-seed-training-session-5/

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-vegetable-seed-training-programme-webinar-7-plant-selection-2/

 

Sesiwn 5 – Ymweliad astudio â Real Seeds

Gorffennaf – dyddiad i'w gadarnhau

Trosolwg

Cyfle i glywed gan fusnes hadau bach a’u harferion

 • edrych ar enghraifft o ddethol cnydau
 • Enghreifftiau go iawn o gnydau hadau

 

Sesiwn 6 - Cynaeafu

Dydd Iau 11 Awst 4pm - 5pm

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-2opj0rH9FfSx3dK1p00ym8EKz7IUoN

Trosolwg

 • Amseru cynaeafu ar gyfer gwahanol gnydau hadau: dwyflynyddol a blynyddol
 • Sychu ar ôl cynaeafu
 • Prosesu cnydau hadau gwlyb
 • Prosesu cnydau hadau sych

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-vegetable-seed-training-programme-webinar-8-harvesting-and-cleaning-your-seed/

 

Sesiwn 7 – Prosesu

Dydd Iau 8 Medi 4pm - 5pm

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcod-ugqTIvHNabyKefF82x8XfAr44gW47I

Trosolwg

 • Glanhau: technoleg isel i uwchdechnoleg
 • Pacio
 • Cofnodion
 • Profi
 • Triniaethau

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-vegetable-seed-training-programme-webinar-9-managing-and-processing-your-seed/

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/toolkits/toolkit-seed-cleaning-and-storage/

 

Sesiwn 8 – Llwybrau i'r farchnad

Dydd Iau 13 Hydref 4pm - 5pm Dolen Zoom  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuc-ivqD0uH9A8QgDpcKWaY2ueECuiHjzv

Trosolwg

 • Contractio
 • Gwerthu uniongyrchol
 • Deddfwriaeth
 • Bylchau yn y farchnad
 • Datblygu diddordeb yn y farchnad mewn hadau OP
 • Cyfle i glywed gan gwmni hadau sy’n contractio a gwerthwr uniongyrchol

Gweminarau / Adnoddau Cysylltiedig

https://www.tyfucymru.co.uk/home/knowledge-hub/webinars-videos/webinar-intermediate-seed-training-session-10/

 

Sesiwn 9 – Cyfiawnder Hadau

Dydd Iau 10 Tachwedd 4pm - 5pm Dolen Zoom https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElcOygrzgqGtWjzI-Ts8ZPpTp7UoblhKIB

Trosolwg

 • Perchnogaeth hadau: hawliau bridwyr hadau, hadau brodorol, hadau fel cyffrediniaid
 • Straeon hadau: cawn glywed gan geidwaid hadau lleol am straeon cnydau lleol
 • Parchu tarddiad hadau: cyrchu hadau yn foesegol
 • Ail-greu hadau a chysoni

 

Sesiwn 10 - Dyfodol Hadau

Dydd Iau 8 Rhagfyr 4pm - 5pm

Dolen Zoom https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-ihqTIjEtDI8KlsF-Bx04rkJFeDGS9D

Cynhelir y sesiwn hon yn fyw a chawn gyfle i wahodd rhai siaradwyr yn dibynnu ar ddiddordebau penodol y grŵp.

Trosolwg

 • O hedyn i'r bwrdd: edrych i’r gadwyn gyflenwi gyfan
 • Bridio planhigion coginio a chyfranogol
 • Systemau hadau cymunedol
 • Posibiliadau masnachol
 • Crynodeb o’r rhaglen gyfan